UM Fakulteta za strojništvo Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Doktorska šola Fakultete za strojništvo B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Doktorski študijski program 3. stopnje Doktorska šola Fakultete za strojništvo obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Na študijskem programu 3. stopnje Doktorska šola Fakultete za strojništvo se izvajajo tri smeri in sicer:
- Strojništvo; 
- Tehniško varstvo okolja; 
- Oblikovanje in tekstilni materiali;
Kandidati izberejo smer že ob prijavi za vpis, saj se prične izvajati smer v 1. letniku.

Vpisni pogoji

 • V program se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - študijski program 2. stopnje
 • - enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami. - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS
 • - visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS
 • takim kandidatom se pred vpisom v študijski program na izbrano študijsko smer določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk in sicer: smer Strojništvo: iz študijskega programa 2. stopnje Strojništvo, ki jih morajo opraviti pred vpisom: - Izbrana poglavja iz matematike (6 ECTS), Izbrana poglavja iz mehanike (6 ECTS), Sodobni inženirski materiali (6 ECTS), Metode eksperimentalnega dela (6 ECTS), Numerično modeliranje in računalniške simulacije (6 ECTS)
 • - smer Oblikovanje in tekstilni materiali: iz študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Predmete Analizne metode v tekstilstvu, Mehanske lastnosti tekstilnih materialov, Površinske lastnosti polimernih materialov, Metode recikliranja tekstilnih materialov in Nanomateriali morajo opraviti študentje, katerih doktorska disertacija je usmerjena na področje materialov in tehnologij. Tisti študenti, katerih znanstveno raziskovalno delo v okviru doktorata bo povezano z oblikovanjem, morajo opraviti pred vpisom naslednje predmete: Barvna metrika, Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi, Kreatorsko oblikovanje, Menedžment razvoja tekstilnih izdelkov, Vizualne komunikacije ali Multifunkcionalnost v oblikovanju. Študent izbere prvo ali drugo skupino petih predmetov, odvisno od študijske discipline (materiali in tehnologije ali oblikovanje), v sklopu katere želi opravljati svoj doktorski študij. - smer Tehniško varstvo okolja: iz študijskega programa 2. stopnje Tehniško varstvo okolja v skupnem obsegu 30 ECTS točk s področja ekologije in varstva okolja. Študijske obveznosti (nabor vsebin) takim kandidatom določi Komisija za študijske zadeve FS, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil). − enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.900€

Študijske smeri

 • Strojništvo
 • Tehniško varstvo okolja
 • Oblikovanje in tekstilni materiali

Podatki o vpisu

Doktorska šola Fakultete za strojništvo (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 / /
2023/24 1 25 / /
2022/23 1 25 / /
2021/22 1 25 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane