UM Fakulteta za turizem Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Turistične destinacije in doživetja B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister turizma
Kraj izvajanja: Brežice

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Osnovni cilj študijskega programa 2. stopnje turizma: Doživetja in destinacije  je poglobljeno izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah turističnega gospodarstva in javnega sektorja, kjer se ta srečuje z vsebinami s področja turizma.

Gre za kadre, ki morajo obvladovati in reševati razvojna vprašanja v delovnem procesu s področja turizma in biti sposobni znanja implementirati v optimalno delovanje turistične organizacije kot dela turističnega sistema.

Na vsebinskem področju so cilji študija turizma usmerjeni v:

 • poglobljeno raziskovanje turizma: podprto s kritično analizo vpliva turizma in njegove umeščenosti v digitalizacijo in izkustveno ekonomijo;
 • inovativno oblikovanje turističnih doživetij:  podprto s poznavanjem globalnih dobrih praks in uspešnim poslovnim odločanjem;   
 • strateško načrtovanje razvoja destinacij: podprto z zavedanjem o odgovornosti turizma in pomembnosti sodelovanja vseh turističnih akterjev.

Na osnovi teh ciljev bodo diplomanti dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo z njim dosegli vse splošne in predmetno-specifične kompetence, določene s predlaganim študijskim programom.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: turizem (8210), hotelirstvo (8111), gostinstvo (8112), gastronomija (8112), ekonomija (3140), ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS: Osnove turizma in Destinacijski management, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: turizem (8210), hotelirstvo (8111), gostinstvo (8112), gastronomija (8112), ekonomija (3140), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS: Osnove turizma in Destinacijski management, ali
 • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: turizem (8210), hotelirstvo (8111), gostinstvo (8112), gastronomija (8112), ekonomija (3140) - praviloma se prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom, ali
 • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, kot so določena v peti alineji - kandidatu se prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: turizem (8210), hotelirstvo (8111), gostinstvo (8112), gastronomija (8112), ekonomija (3140 - kandidatu se prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij - kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.900€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Turistične destinacije in doživetja (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
Prikaži starejše

Turistične destinacije in doživetja (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 10 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane