UM Fakulteta za turizem Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Sodobne turistične študije B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Brežice

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj študijskega programa Sodobne turistične študije 3. stopnje na UM je izoblikovati profil doktoranda, ki bo: usposobljen/a za raziskovalno delo v turističnem sektorju, zmožen vodenja razvojnih projektov v turizmu, in bo s  kritično refleksijo usmerjal/a razvoj turizma v prihodnosti.

Turistične študije so izrazito interdisciplinarne narave in vezane na različne pojavne oblike turizma, zato so znanja, ki jih zajema študijski program, osnovana tako, da podajajo doktorandom poglobljena znanja iz stroke, ki jo nadgrajuje skozi specifične vsebine turizma.

Celoto dopolnjujejo metodološko-raziskovalna znanja, s pomočjo katerih se vzpostavlja samostojna usposobljenost posameznika za raziskovalno delo, ki prinaša nova znanstvena spoznanja in omogoča tako nadaljevanje znanstvenega dela na eni strani kot aplikativno uporabo znanja v praski na drugi strani.

Pridobljena znanja doktorandov bodo skozi njihove sposobnosti kritične refleksije omogočala le-tem, da se nadalje udejstvujejo v znanstveno-raziskovalnem delu z objavo znanstvenih monografij, člankov ali sodelovanjem ali vodenjem najbolj kompleksnih raziskovalnih projektov.

Omenjeni študijski program nosi še en pomemben cilj, študente spodbuja h kontinuiranemu študiju na vseh stopnjah in zaokroža celotno vertikalo študija na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program druge stopnje, ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 1.6.2004, v obsegu 240 ECTS, ali
 • končan enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer je kandidat izbral 240 ECTS. Kandidat mora pred vpisom opraviti dodatne obveznosti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje v obsegu 30 ECTS (Sociologija kulture in turizma, Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem, Oblikovanje turističnih izkušenj, Analiza podatkov v turizmu 1, Analiza podatkov v turizmu 2, Metode znanstveno-raziskovalnega dela).

Šolnina

Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine

Podatki o vpisu

Sodobne turistične študije (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane