UM Fakulteta za varnostne vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Informacijska varnost B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja informacijske varnosti. Znanja, ki jih bodo pridobili diplomanti se tako nanašajo na poznavanje varstvoslovja, informatike, računalništva, prava in poslovno organizacijskih ved.

Diplomant pridobi visoko strokovno izobrazbo na področju varstvoslovja in informatike. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov s področja informacijske varnosti, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanje iz informatike in varstvoslovja. Študij vključuje tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot so kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijske in druge vede.

Diplomanti programa so usposobljeni opravljati delo in uporabljati pridobljena znanja na različnih področjih, ki so neposredno ali posredno vezane na področje študija. Študijski program je na vsebinskem področju aplikativno usmerjen ter omogoča diplomantom – strokovnjakom na področju informacijske varnosti – kompetentno in kompetitivno vključevanje v delovne procese, s čimer je omogočen razvoj kariere. Potreba po tovrstnih strokovnjakih se iz leta v leto povečuje, strokovnjakov pa primanjkuje.

Diplomanti so usposobljeni za proučevanje in za zakonito, strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja informacijske varnosti. S tem se prispeva k dviganju informacijske varnosti in posledično k demokratični družbi, varstvu človekovih pravic in svoboščin.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opraviljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.190€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Informacijska varnost (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 37 40 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 66
2023/24 2 7 28 / Omejitev
2022/23 1 40 39 40 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60
2022/23 2 11 24 / Omejitev
2021/22 1 40 170 45 Omejitev, minimum je 63
2020/21 1 40 39 41 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 56
2020/21 2 7 22 7 Omejitev, minimum je 69
2019/20 1 40 60 42 Omejitev, minimum je 66
2019/20 2 12 20 16 Omejitev, minimum je 63
2018/19 1 40 64 41 Omejitev, minimum je 67
2018/19 2 6 31 7 Omejitev, minimum je 75
2017/18 1 40 55 40 Omejitev, minimum je 67
2017/18 2 5 12 5 Omejitev, minimum je 66
2016/17 1 40 68 44 Omejitev, minimum je 69
2016/17 2 3 19 3 Omejitev, minimum je 70
Prikaži starejše

Informacijska varnost (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 25 5 4 Brez omejitve
2023/24 2 22 6 / Brez omejitve
2022/23 1 25 4 4 Brez omejitve
2022/23 2 22 8 / Brez omejitve
2021/22 1 25 7 6 Brez omejitve
2021/22 2 21 8 9 Brez omejitve
2020/21 1 25 10 8 Brez omejitve
2020/21 2 21 4 5 Brez omejitve
2019/20 1 25 1 2 Brez omejitve
2019/20 2 23 8 8 Brez omejitve
2018/19 1 25 5 5 Brez omejitve
2018/19 2 21 9 11 Brez omejitve
2017/18 1 30 4 4 Brez omejitve
2017/18 2 27 7 10 Brez omejitve
2016/17 1 30 3 7 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane