UM Fakulteta za varnostne vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Varstvoslovje B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister varstvoslovja
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj magistrskega študija je izobraziti strokovnjake za varstvoslovje, ki imajo široko poslovno znanje in perspektivo ter dobro razumevanje realnega sveta, trende na področju izvajanja nadzorstvenih dejavnosti, delovanja institucij formalnega družbenega nadzorstva (policija, tožilstva, sodišča, zapori, obveščevalne službe), neformalnega družbenega nadzorstva (dejavniki socializacije, družina, šola, društva, civilna družba) in institucionaliziranega neformalnega nadzorstva (predvsem detektivske agencije in zasebnovarnostna podjetja).

Na podiplomskem študiju študenti poglobijo znanje s področja razumevanja družbenih, psiholoških, filozofskih, ekonomskih, vedenjskih, zgodovinskih in političnih vidikov kriminalitete, odklonskosti in sistema kazenskega pravosodja; raziskovanja etiologije, prevencije, nadzorovanja in odzivanja na kriminaliteto in odklonskost; merjenja in odkrivanje kriminalitete in drugih odklonskih pojavov v družbi; preučevanja kazenskega prava in kazenskega postopka; preučevanja, razumevanja in izboljšanja policijske dejavnosti, dela tožilstev, sodstva in institucij za izvrševanje kazenskih sankcij.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij: upravne in organizacijske vede (javna uprava, management, logistika), pravo, politične vede (politologija, obramboslovje, mednarodni odnosi), kriminologija in socialno delo (varstvoslovje, socialna pedagogika, socialno delo), ali
 • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom v študijski program opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 22 KT in sicer izpite iz predmetov: Družbeno nadzorstvo, Teorija policijskega dela in Kriminalistika, ali
 • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: upravne in organizacijske vede (javna uprava, management), kriminologija in socialno delo (varstvoslovje, socialno delo), ali
 • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij ter pred vpisom v študijski program opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 22 KT in sicer izpite iz predmetov: Družbeno nadzorstvo, Teorija policijskega dela in Kriminalistika.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Varstvoslovje (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 40 / /
2014/15 1 40 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 40 / /
Prikaži starejše

Varstvoslovje (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 40 / /
2014/15 1 40 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 40 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane