UM Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Glasbena pedagogika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor glasbe (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilji programa so, da diplomanti pridobijo osnovno znanje v treh temeljnih vidikih, ki imajo jasno začrtano aplikativno usmeritev: teoretična strokovna usposobljenost z elementi analitičnega mišljenja; razvijanje glasbenih veščin, komornega in solističnega muziciranja ter ustvarjanja; metodično didaktični vidik stroke, podprt s strokovnimi in raziskovalno utemeljenimi argumenti.

Te usmeritve so navedene v skladu z aktualnimi potrebami trga, glasbenega in splošnega šolstva in kulture ter vizije razvoja potreb v prihodnosti. Diplomanti programa bodo kadri, ki bodo sposobni opravljati svoje delo v šolah, ki nimajo verificiranih programov, v kulturno umetniških inštitucijah, kot kulturni animatorji, korepetitorji, zborovodje in glasbeni uredniki na radiu in televiziji.

Diplomanti lahko s študijem nadaljujejo v ustreznem študijskem programu na drugi stopnji ter si pridobijo kvalifikacijo za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju ali pa se z diplomo prve stopnje zaposlijo kot kulturni animatorji, vodje glasbenih delavnic in tečajev, glasbeni pedagogi v raznih zavodih, domovih s posebnimi programi, bolnišničnih šolah, v različnih oblikah samozaposlovanja,... Nadalje se bodo lahko zaposlili v okviru glasbenih šol in umetniških institucij kot korepetitorji, zborovodje, zborovski pevci, inspicienti, šepetalci, organizatorji, kot sodelavci in organizatorji v okviru domačih medijskih hiš.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus glasbenih sposobnosti in izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Glasbena pedagogika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 20 18 Brez omejitve
2023/24 2 2 / / Omejitev
2022/23 1 20 14 12 Brez omejitve
2022/23 2 8 4 / Brez omejitve
2021/22 1 20 35 16 Brez omejitve
2021/22 2 4 4 2 Brez omejitve
2020/21 1 20 19 13 Brez omejitve
2020/21 2 9 9 7 Brez omejitve
2019/20 1 20 15 8 Brez omejitve
2019/20 2 12 5 4 Brez omejitve
2018/19 1 20 13 11 Brez omejitve
2018/19 2 10 9 10 Brez omejitev, minimum za 2. in 3. željo je 43
2017/18 1 20 22 13 Omejitev
2017/18 2 10 8 4 Brez omejitve
2016/17 1 20 13 8 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane