UM Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Glasbena pedagogika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (1 leto)
ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister glasbene pedagogike
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Gre za sodoben enoletni študijski program, s katerim dosegamo skladnost s primerljivimi najsodobnejšimi tovrstnimi študijskimi programi evropskih univerz, kakor tudi s slovenskimi. Oblikovan je v skladu z najnovejšimi zahtevami na področju visokošolskega izobraževanja učiteljev glasbe.

Program obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki so s posluhom za potrebe študentov in družbe razdeljene v več temeljnih skupin: teoretični predmeti stroke, glasbeno-praktični predmeti znotraj stroke, temeljni obvezni pedagoško psihološko didaktični sklop predmetov, glasbeno pedagoški predmeti, izbirne vsebine in pa obvezna strnjena pedagoška praksa.

Rezultat tako zasnovanega programa bo diplomant s širokimi splošno pedagoško psihološko didaktičnimi znanji in specifičnimi strokovnimi znanji s področja glasbe in glasbene pedagogike, ki bo znal poglobljeno in kontinuirano razvijati svojo lastno profesionalnost, kar mu bo omogočalo vključitev v trg dela in raziskovalno delo s ciljem, da bi bili sposobni pedagoške odločitve utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti. Kompetence delovanja našega bodočega diplomanta namreč niso omejene izključno na poučevanje v šoli, ampak se raztezajo na sledeča področja: kultura, delo v umetniških institucijah in medijskih hišah,...

Področje zaposljivosti bodočih diplomantov zajema drugo ter tretjo triado pri pouku glasbe v osnovnih šolah, vključno z oddelki podaljšanega bivanja, določene segmente izobraževanja na srednji stopnji in v okviru programov glasbenih šol. Razen tega se bodo diplomanti Oddelka za glasbo lahko zaposlovali še kot korepetitorji, zborovodje v umetniških inštitucijah, na radiu,...

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (1461) v obsegu 240 ECTS, ali
 • končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (1461) v obsegu 180 ECTS ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS: pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop, praktično usposabljanje, izbirne predmete pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno izbirnih predmetov, ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS: pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop, praktično usposabljanje, izbirne predmete pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno izbirnih predmetov, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS: pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop, praktično usposabljanje, izbirne predmete pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno izbirnih predmetov, ali
 • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Glasbena pedagogika (1461), ali
 • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), ter pred vpisom v opravkjene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija: pedagoško-psihološko-didaktični sklop v obsegu 34 ECTS in praktično usposabljanje v obsegu 16 ECTS, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Glasbena pedagogika (1461), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), ter pred vpisom v opravkjene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija: pedagoško-psihološko-didaktični sklop v obsegu 34 ECTS in praktično usposabljanje v obsegu 16 ECTS.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Glasbena pedagogika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane