UM Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Inkluzija v vzgoji in izobraževanju B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesora inkluzivne pedagogike
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program je namenjen novim potrebam na področju izobraževanja vzgojiteljev, učiteljev na primarni in sekundarni ravni izobraževanja, ki so nastale z uvajanjem inkluzije, dvigu kakovosti študija izobraževalnih poklicev, učinkovitem prilagajanju spremembam v šolskem okolju na vseh ravneh izobraževanja in kadrovskemu prispevku različnim institucijam, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Bodoči učitelji, vzgojitelji, učitelji praktiki in drugi s programom poglobijo svoje znanje na področju posebnih potreb, dela v inkluziji in interdisciplinarnih timih. Z novimi pristopi pri izobraževanju učiteljev se v okviru programa dosega tudi večje zavedanje in razumevanje učnih, socialno emocionalnih težav otrok inmladostnikov, ki lahko vplivajo na učenje in razvoj strategij za obvladovanje težav ter zmanjšanje predsodkov in stereotipov o delu z otroki s posebnimi potrebami.

Magistri pridobijo široko strokovno teoretično in praktično znanje o delu z otroki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi in otroki, z otroki ki izhajajo iz drugačnega socio-kulturnega okolja, o uporabnih učnih strategijah za različne skupine otrok ter načinih načrtovanja in evalvacije vzgojno izobraževalnega dela na tem področju.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje s strokovnega področj: edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, socialno delo ali defektologija, ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo skupaj 30 KT iz predmetov: pedagogika, specialna pedagogika, pedagoška psihologija, razvojna psihologija, didaktika in metodologija pedagoškega raziskovanja, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja: edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, socialno delo ali defektologija, ali
 • končan drugi visokošolski strokovni program sprejet pred 11. 6. 2004, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 KT iz predmetov: pedagogika, specialna pedagogika, pedagoška psihologija, razvojna psihologija, didaktika in metodologija pedagoškega raziskovanja, ali
 • končan drugi univerzitetni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004 - kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 30 KT, ki jih je lahko opravil med študijem na univerzitetnem študijskem programu, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 2.200€, 2. letnik: 2.400€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane