UM Pedagoška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Edukacijske vede B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je študente usposobiti za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno-raziskovalno delo, za načrtovanje in razvijanje novih idej in iz njih izhajajočih rešitev v šolski praksi. Pri tem sistematično, skozi evalvacijo lastnega praktičnega dela, poglabljajo svoja spoznanja na področjih posameznih predmetnih didaktik in vzporedno skrbijo za sistematično razčlenjevanje problemov iz prakse, pri čemer se usposabljajo za njihovo timsko razreševanje. Program omogoča komponirati nova znanstvena spoznanja in aplicirati teoretična izhodišča v konkretne situacije.

Njegov osnovni cilj je torej usposabljanje znanstvenikov s področja edukacijskih znanosti, ki bodo sposobni razvijati in aplicirati novo znanje s tega področja. Gre za najvišji strateški nivo razvojnega in vodstvenega kadra v vseh strukturah pedagoških segmentov negospodarstva kot tudi državne uprave (ministrstva, agencije, inšpektorat, zavod za šolstvo,...), znanstvenih inštitutov ter univerz.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 2. stopnje ali
 • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 34 KT iz predmetov programa 2. stopnje Razredni pouk: enega obveznega predmeta (Metodologija pedagoškega raziskovanja), treh temeljnih predmetov izbranega modula (kandidat izbira med Naravoslovno tehničnim modulom, Družboslovno humanističnim modulom in modulom Estetika in gibanje) in dveh izbirnih predmetov znotraj izbranega modula.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.300€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Edukacijske vede (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
2014/15 1 5 / /
2013/14 1 10 / /
2012/13 1 25 / /
2011/12 1 25 / /
2010/11 1 25 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane