UM Pravna fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Evropske pravne študije B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister evropskih pravnih študij
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program ponuja poglobljene študije klasičnih vej evropskih pravnih študij in tiste vidike evropske integracije, ki so podlaga za oblikovanje in izvajanje zunanjih odnosov Unije. Gre za najbolj dinamična področja razvoja evropske integracije in med seboj povezujejo politične, socialne, ekonomsko-poslovne, varnostne, obrambne, energetske, okoljevarstvene in podobne interese držav članic in Unije kot celote.

Ponuja ustrezno poklicno usposabljanje pravnikov tudi za opravljanje na novo nastajajočih dolžnosti, zlasti v RS in EU, ki zahtevajo specifično poklicno usposobljenost, kakor tudi dodatna strokovna znanja in veščine pravnikov. Z njim nadgrajujemo na 1. stopnji pridobljena znanja v smeri specializirane usposobitve diplomantov za področje Evropske integracije in zunanjih odnosov EU.

Program obsega devet (9) obveznih in dvanajst (12) izbirnih predmetov. Obvezni predmeti ponujajo poglobljene študije klasičnih vej evropskih pravnih študij za:

 • področje ustavnega prava EU (ustavno in upravno pravo EU, evropsko sodno varstvo);
 • področje gospodarskega prava EU (svoboščine notranjega trga EU, trg dela EU, konkurenčno pravo EU);
 • področje zunanjih odnosov EU (mednarodni ekonomski odnosi EU, zunanja politika EU).

Magistri imajo možnost, da študij nadaljujejo na tretji stopnji, na doktorskem študiju.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje s področja prava ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved organizacijske vede, poslovanje, javna uprava
 • v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika, politične vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje, ter pred vpisom opravljeni izpiti, ki so bistveni za nadaljevanje študija in obsegajo 32 KT: Pravni sistem in institucije EU, Mednarodno javno pravo, Mednarodno zasebno pravo, Prosto gibanje oseb in svoboščine notranjega trga in Pravoznanstvo, ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved organizacijske vede, poslovanje, javna uprava
 • v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika, politične vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje, ter pred vpisom opravljeni izpiti, ki so bistveni za nadaljevanje študija in obsegajo 32 KT: Pravni sistem in institucije EU, Mednarodno javno pravo, Mednarodno zasebno pravo, Prosto gibanje oseb in svoboščine notranjega trga in Pravoznanstvo, ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved organizacijske vede, javna uprava
 • v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika, politične vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje - kandidatom se ob vpisu prizna do 60 KT točk, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved organizacijske vede, javna uprava
 • v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika, politične vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje - kandidatom se ob vpisu prizna do 60 KT točk.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.590€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Evropske pravne študije (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 60 / /
2013/14 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane