UM Pravna fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pravo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister prava
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program druge stopnje Pravo temelji na znanju in kompetencah, pridobljenih na univerzitetnem programu prava oziroma sorodnih programih, s katerih je omogočen vpis ali prehod na študijski program druge stopnje Pravo. Študijski predmeti ponujajo znanja in rešitve, ki so njihova nadgradnja in del vertikalne gradnje gledano v celoti - torej v vseh petih letih študija. Povezanost med predmeti ostaja v okviru temeljnih pravnih področij in interdisciplinarnih predmetov, hkrati pa program gradi naprej, predvsem v smeri pridobivanja novih kompetenc: to je predvsem pravnih veščin in metodologije osvajanja razumevanja ter aplikacije prava.

Študijski predmeti na so zasnovani tako, da študentom prava, tako tistim, ki so zaključili univerzitetni študijski prava, kot tudi tistim, ki so zaključili pravu soroden program, ponujajo horizontalno povezano pridobivanje pravnih znanj in veščin, ki jih lahko uporabljajo na vseh področjih prava. Horizontalna zasnova se iz zasnove metodoloških predmetov širi na nabor izbirnih predmetov, med katerimi študent sam izbira in tako sam skuša oblikovati svoj profil.

Na drugi stopnji študija prava študentje pridobivajo potrebna pravna znanja na posebnih interdisciplinarnih področjih. Slednje omogoča tako nabor obveznih, kot tudi nabor izbirnih predmetov. Poudarjeno je usposabljanje študentov za raziskovalno delo in oblikovanje polivalentnega pravnika, ki bo usposobljen opravljati pravniški poklic na vseh področjih, tako klasična pravniška opravila kot tudi opravila, ki so posredno povezana s pravom glede na poznavanje splošnih družboslovnih znanj ter pravnih veščin.

Magistri lahko pristopijo k potrebni praksi in nato k pravniškemu državnemu izpitu, če so pred tem končali prvostopenjski program prava v obsegu 180 KT.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program prve stopnje s področja prava ali
 • zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved organizacijske vede, poslovanje, javna uprava
 • v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika ter v okviru varnosti: varstvoslovje, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44 KT: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko in dedno pravo, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved organizacijske vede, poslovanje, javna uprava
 • v okviru družbenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika ter v okviru varnosti: varstvoslovje, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44 KT: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko in dedno pravo.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.590€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Pravo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 120 / /
2022/23 1 120 / /
2021/22 1 120 / /
2020/21 1 120 / /
2019/20 1 120 / /
2018/19 1 120 / /
2017/18 1 120 / /
2016/17 1 120 / /
2015/16 1 120 / /
2014/15 1 120 / /
2013/14 1 120 / /
2012/13 1 150 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Pravo (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 50 / /
2015/16 1 50 / /
2014/15 1 50 / /
2013/14 1 50 / /
2012/13 1 150 / /
2011/12 1 150 / /
2010/11 1 150 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane