Pravna fakulteta UM

Pravo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani pravnik (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program diplomantom da najosnovnejša temeljna pravna znanja, ki so potrebna za opravljanje enostavnih pravniških opravil in ki bodo služile za nadaljevanje študija na drugi stopnji pravnih oziroma interdisciplinarnih študij, povezanih s pravom.

V času študija mora študent opraviti obveznosti pri 24 OBVEZNIH predmetih in 3 IZBIRNIH predmetih. Za študente, ki so se vpisali v 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018 in za vse študente vpisane po študijskem letu 2017/2018, je priprava zaključnega dela ukinjena. Predmeti so oblikovani s področja civilnega in gospodarskega prava, kazenskega prava, javnega prava, mednarodnega prava in EU ter s temeljnih pravnih in splošnih predmetov. Obvezni predmeti posredujejo študentom osnovna splošna znanja, izbirni predmeti programa pa jim omogočajo, da si pridobijo dodatna znanja na posameznih pravnih področjih, ki za študijski program sicer niso nujna.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.390€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Pravo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 120 303 121 Omejitev, minimum za 2. in 3. željo je 65
2021/22 2 17 29 17 Omejitev, minimum je 63
2020/21 1 120 99 120 Omejitev, minimum za 2. in 3. željo je 61
2020/21 2 14 34 14 Omejitev, minimum je 68,5
2019/20 1 120 98 116 Brez omejitve
2019/20 2 15 33 15 Omejitev, minimum je 63
2018/19 1 120 68 88 Brez omejitve
2018/19 2 54 37 33 Brez omejitve
2017/18 1 120 92 93 Brez omejitve
2017/18 2 40 38 32 Brez omejitve
2016/17 1 120 88 97 Brez omejitve
2016/17 2 27 34 27 Omejitev, minimum je 47
2015/16 1 120 99 113 Brez omejitve
2015/16 2 22 28 24 Omejitev, minimum je 44,5
2014/15 1 120 117 120 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 47
2014/15 2 7 28 7 Omejitev, minimum je 80,5
2013/14 1 120 143 122 Omejitev, minimum je 60
2013/14 2 13 58 13 Omejitev, minimum je 80
2012/13 1 150 141 145 Brez omejitve
2012/13 2 20 61 21 Omejitev, minimum je 65
2011/12 1 150 170 155 Omejitev, minimum je 52,5
2011/12 2 6 47 6 Omejitev, minimum je 82
2010/11 1 150 187 156 Omejitev, minimum je 57
2010/11 2 5 29 6 Omejitev, minimum je 71
2009/10 1 150 208 151 Omejitev, minimum je 60,5
2009/10 2 5 42 5 Omejitev, minimum je 74
Prikaži starejše

Pravo (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 25 7 0 Brez omejitve
2021/22 2 25 11 10 Brez omejitve
2020/21 1 25 6 4 Brez omejitve
2020/21 2 22 5 9 Brez omejitve
2019/20 1 25 5 3 Brez omejitve
2019/20 2 24 6 8 Brez omejitve
2018/19 1 25 5 4 Brez omejitve
2018/19 2 22 7 8 Brez omejitve
2017/18 1 50 3 3 Brez omejitve
2017/18 2 49 9 9 Brez omejitve
2016/17 1 50 3 2 Brez omejitve
2016/17 2 50 9 9 Brez omejitve
2016/17 3 45 / /
2015/16 1 50 12 11 Brez omejitve
2015/16 2 43 7 6 Brez omejitve
2015/16 3 44 / /
2014/15 1 50 1 1 Brez omejitve
2014/15 2 50 12 16 Brez omejitve
2014/15 3 42 / /
2013/14 1 50 4 9 Brez omejitve
2013/14 2 45 16 25 Brez omejitve
2013/14 3 35 / /
2012/13 1 100 7 6 Brez omejitve
2012/13 2 95 15 19 Brez omejitve
2012/13 3 84 / /
2011/12 1 100 9 8 Brez omejitve
2011/12 2 95 15 21 Brez omejitve
2011/12 3 83 / /
2010/11 1 150 6 11 Brez omejitve
2010/11 2 144 10 17 Brez omejitve
2009/10 1 150 11 16 Brez omejitve
2009/10 2 138 12 20 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Študentski.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane