UNG Fakulteta za humanistiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Humanistični študiji B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister jezikoslovja / – literarnih ved / – zgodovin in kultur čezmejnih prostorov
Kraj izvajanja: Nova Gorica

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program druge stopnje Slovenistika je 2-letni magistrski študijski program in je nadaljevanje 3-letnega študijskega programa Slovenistika. Ima dve študijski smeri, Jezikoslovne vede in Literarne vede.

Študijska smer JEZIKOSLOVNE VEDE omogoča pridobitev širokega temeljnega znanja na področju preučevanja jezika, strukturalnoteoretičnega, uporabnega in interdisciplinarnega jezikoslovja ter drugih humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo jezik in njemu sorodne pojave.

Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin, poudarjanje krajevne specifike, mednarodna primerljivost in sprotno posodabljanje programa.

Študij je ovrednoten s kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS, kar daje študentom možnost, da se med študijem ali po njem vključijo v druge študijske programe doma in po svetu, kar na Fakulteti za humanistiko še posebej podpiramo in spodbujamo.

Študijski program Slovenistika, 2. stopnja – smer Jezikoslovne vede, ponuja možnost dvojne diplome v sodelovanju z Oddelkom za jezikoslovne in primerjalne kulturne študije Univerze Ca’ Foscari v Benetkah.

Za pridobitev dvojne magistrske diplome bodo študenti morali opraviti obvezne predmete in usmeritvena izbirna predmeta v skladu s predmetnikom, ki ga določata Univerza v Novi Gorici in Univerza Ca’ Foscari v Benetkah , pod mentorstvom predavateljev z obeh univerz pripraviti magistrsko delo in ga zagovarjati pred skupno komisijo.
Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na obeh univerzah, bosta magistrsko diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi Gorici kot tudi Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, pri čemer bo Univerza v Novi Gorici podelila naziv ‘magister/magistrica slovenistike’, Univerza Ca’Foscari v Benetkah pa bo podelila naziv ‘Laurea magistrale in Scienze del linguaggio’ (ang. Master in Language Science).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Študijske smeri

 • Jezikoslovne vede
 • Literarne vede
 • Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov

Podatki o vpisu

Humanistični študiji (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 50 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane