UNG Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Vinogradništvo in vinarstvo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister vinogradništva in vinarstva
Kraj izvajanja: Vipava

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje je dvoleten, interdisciplinaren študijski program, ki omogoča pridobitev znanja za obvladovanje in razumevanje sodobnih in trajnostno naravnanih tehnologij pridelave in predelave grozdja ob razumevanju vseh vpletenih agro-ekoloških, fizioloških, rastlinsko-patoloških, kemijskih in mikrobioloških procesov, kot tudi uporabnih tehnologij moderne biotehnologije rastlin in vinske trte. Z izbirnimi predmeti, ki so predvideni tako v 1. kot tudi v 2. letniku pa lahko študentje predvidena obvezna znanja poglobljeno specializirajo na izbranih področjih povezanih z vinogradništvom in vinarstvom, kot so gnojenje in rodovitnost tal, podnebne spremembe in njihov vpliv na vinogradništvo in vinarstvo, rastlinska ekofiziologija, metabolomika, rastlinske bioaktivne spojine, daljinsko zaznavanje v kmetijstvu, agroturizem ali na področju upravljanje kmetijskih gospodarstev.

Tekom študija bo študent nenehno v stiku s svežimi, aktualnimi, znanstvenimi in strokovnimi vsebinami s področja vinogradništva in vinarstva in ostalih vsebin programa.

Diplomanti bodo s pridobljenim znanjem lahko obvladovali tudi zahtevnejše in odgovorne delovne procese v vinogradništvu in vinarstvu – v pridelavi/predelavi grozdja/vina, kompetentni pa so tudi opravljanja zahtevnega dela v analitskih in raziskovalnih laboratorijih, kot tudi na upravnem in inšpekcijskem področju. Naučili se bodo ustvarjalnega reševanja problemov na vseh področjih, ki so v program vključena. V okviru posameznih predmetov bodo študentje svoja teoretična znanja nadgrajevali v izvirna dognanja, kot tudi sposobnih kritičnih refleksij obstoječih dognanj na različnih področjih študija.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Podatki o vpisu

Vinogradništvo in vinarstvo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane