UNG Fakulteta za znanosti o okolju Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Okolje B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani okoljski tehnolog (UN)
Kraj izvajanja: Nova Gorica

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni prevzeti dela na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih, naloge, ki zadevajo okolje v različnih sektorjih gospodarstva kot tudi na zakonodajnem in izvršilnem področju na lokalni, državni in mednarodni ravni. Ena izmed značilnosti študija, ki je zasnovan na kreditnem sistemu, je enoten program za vse študente v prvem letniku. To daje študentom dobro in široko podlago s področja naravoslovno-matematičnih ved ter potrebna predznanja za razumevanje povezav med posameznimi področji in pojavi v okolju.

V drugem in tretjem letniku imajo študentje možnost izbire določenega števila predmetov oziroma zbiranja kreditnih točk iz ustreznega sklopa izbirnih predmetov. Ti so oblikovani in razvrščeni na način, ki omogoča ustrezno izpopolnitev znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih. Ves čas študija želimo študentom posredovati in omogočiti pridobitev čimveč praktičnih izkušenj. Te študentje pridobijo pri laboratorijskih in terenskih vajah pri posameznih predmetih, pri skupinskem raziskovalnem projektu ter v okviru diplomskega dela.

Diplomanti lahko študij nadaljujejo na magistrskem študijskem programu Okolje 2. stopnje in drugih magistrskih programih na Univerzi v Novi Gorici in drugih univerzah, za katere izpolnjujejo pogoje.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Okolje (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 2 2 Brez omejitve
2023/24 2 39 3 / Brez omejitve
2022/23 1 40 1 1 Brez omejitve
2022/23 2 38 0 / Brez omejitve
2021/22 1 40 7 4 Brez omejitve
2021/22 2 36 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 40 4 4 Brez omejitve
2020/21 2 37 3 2 Brez omejitve
2019/20 1 40 5 5 Brez omejitve
2019/20 2 35 1 0 Brez omejitve
2018/19 1 30 4 4 Brez omejitve
2018/19 2 26 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 30 4 3 Brez omejitve
2017/18 2 28 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 30 5 5 Brez omejitve
Prikaži starejše

Okolje (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 0 0 Brez omejitve
2022/23 1 10 1 1 Brez omejitve
2022/23 2 10 0 / Brez omejitve
2021/22 1 10 2 1 Brez omejitve
2021/22 2 10 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 10 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 10 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 10 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 10 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 10 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 20 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 20 0 0 Brez omejitve
2016/17 1 20 1 0 Brez omejitve
2016/17 2 20 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane