UNG Poslovno-tehniška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gospodarski inženiring B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister gospodarski inženir
Kraj izvajanja: Nova Gorica

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program študija je interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen. Povezuje področja ekonomskih in organizacijskih ved, sodobnih tehnologij, informacijskih znanosti in znanosti o okolju. Obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete, izbirne predmete, skupinski in individualni projekt ter magistrsko nalogo.

Profil strokovnjaka, ki konča ta študij, je izrazito multidisciplinarnega in interdisciplinarnega značaja. Namenjen je tistim delovnim mestom, ki ne zahtevajo ozkega in izrazito specifičnega tehničnega znanja, pač pa široko tehnično razgledanost, dopolnjeno z znanji ekonomskih in organizacijskih ved. Zato so to strokovnjaki, ki so namenjeni integraciji različnih bolj ali manj ozko specializiranih delovnih skupin ali posameznikov v delujočo celoto, kar je sposobnost, ki se pričakuje od vodij projektov, delovnih skupin in proizvodnje. Kadar taki strokovnjaki niso v vlogi vodje skupin, pa delujejo kot povezovalni dejavnik med strokovnjaki različnih strok ter skrbijo za učinkovito prepoznavanje in reševanje problemov v različnih tudi zahtevnejših delovnih okoljih.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje s področja tehnike, gospodarskega inženiringa, naravoslovja, ekonomije ali organizacije v obsegu vsaj 180 KT ali
 • končan katerikoli visokošolski bebolonjski strokovni program s področja tehnike, gospodarskega inženiringa, naravoslovja, ekonomije ali organizacije v obsegu vsaj 180 KT ali
 • končan študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali triletni visokošolski strokovni nebolonjski študijski programo z drugih področij in pozitivno rešena vloga za vpis.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Gospodarski inženiring (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 30 / /
Prikaži starejše

Gospodarski inženiring (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 3 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane