UNG Poslovno-tehniška fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister odprtega izobraževanja
Kraj izvajanja: Vipava

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program študija je interdisciplinaren. Povezuje področja informacijskih tehnologij, poslovnih in izobraževalnih ved.
Program obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete, izbirne predmete, skupinski projekt, individualni projekt in magistrsko delo.
Študent v času študija opravi devet obveznih predmetov. Ti omogočajo pridobitev poglobljenega znanja, potrebnega za razumevanje in obvladovanje sodobnih principov dela v vseh ključnih segmentih odprtega izobraževanja, torej pri (1) načrtovanju, (2) izvajanju in (3) vodenju izobraževanja, ki jih študijski program upošteva kot tri ključne vsebinske sklope, konsistentno in v medsebojni odvisnosti obravnavane v obeh letih študija. Obvezni sestavini programa sta tudi Skupinski projekt in Individualni projekt. Poleg tega študent izbere vsaj enega izmed obveznih izbirnih predmetov, s katerim poglobi znanje na izbranem področju. Svoj profil še bolj specifično oblikuje z izborom treh dodatnih izbirnih predmetov. Za podrobnejo sliko navajamo predmetno-specifične kompetence.

S praktičnim delom pri večini predmetov, še zlasti pa pri skupinskem projektu, individualnem delu in magistrskem delu je velik poudarek na reševanju konkretnih nalog odprtega izobraževanja ob hkratnem razvijanju relevantnih splošnih kompetenc.

Znanje se pri posameznih predmetih preverja in ocenjuje s projektnimi izdelki in njihovimi javnimi predstavitvami, s seminarskimi nalogami, kolokviji, s pisnimi in ustnimi izpit. Študent zaključi študij z zagovorom magistrskega dela pred tričlansko komisijo.

Študenti bodo v stiku z najaktualnejšimi izzivi in trendi odprtega izobraževanja preko močne mednarodne mreže sodelujočih posameznikov, podjetij in drugih partnerskih institucij, ki s svojimi raziskavami in inovacijami krojijo razvoj na področju odprtega izobraževanja

Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področij tehniških in informacijskih ved, naravoslovnih ved, humanističnih ved, ved o multimediji in oblikovanju, poslovnih in organizacijskih ved ter pedagoških in drugih družboslovnih ved v obsegu najmanj 180 ECTS.

Podatki o vpisu

Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane