UNM Fakulteta za ekonomijo in informatiko Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Upravljanje poslovnih in informacijskih sistemov B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: glede na smer: magister ekonomskih in poslovnih ved ali magister inženir računalništva in informatike
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti magistrante za takojšnjo zaposlitev na delovnih mestih visokega vodstvenega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave, kot tudi za nadaljevanje študija na tretji stopnji ali pa neposredno vključevanje v turbulentne mednarodne gospodarske, negospodarske, socialne in kulturne tokove.

Magistrski študijski program upravljanje in poslovanje študentom omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, povezanih z upravljanjem, poslovanjem in organizacijo. Usposobili se bodo za iskanje in pridobivanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Spoznali bodo ključne znanstvenoraziskovalne pristope in metode in jih znali uporabiti v širšem spektru problemov, okoliščin in priložnosti.

S pridobljenimi teoretičnimi in metodološkimi znanji bodo razvili kompetence, ki jim bodo omogočile prevzemati odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov. Sposobni bodo kritične refleksije, vodenja skupinskega dela in sproščanja ustvarjalnih zmožnosti.

Vpisni pogoji

 • Diploma prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: družbene vede (ekonomija, organizacija), poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, menedžment, računovodstvo, trženje, finance), (v obsegu najmanj 180 KT), ali
 • diploma prve stopnje z drugih strokovnih področij (v obsegu najmanj 180 KT) in tekom študija opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 13 KT iz predmetov dodiplomskega študija: uvod v gospodarstvo (7 KT) in temelje menedžmenta (6 KT).

Šolnina

Za izredni študij, posamezen letnik: 2.600€

Študijske smeri

 • Upravljanje poslovnih sistemov
 • Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov

Podatki o vpisu

Upravljanje poslovnih in informacijskih sistemov (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 30 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane