UNM Fakulteta za poslovne in upravne vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Upravljanje z okoljem B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister okoljskih ved
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski študijski program Upravljanje z okoljem je nov, sodoben in atraktiven študijski program. Diplomante usposablja za zaposlitev na različnih specifičnih delovnih mestih, ki so povezana z upravljanjem okolja, v različnih sektorjih gospodarstva, na izvršilnem področju na lokalni, državni in mednarodni ravni ter za nadaljevanje študija na tretji stopnji – v doktorskih študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti.

Obvezen sestavni del programa so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge, s katerimi študent dokaže, da je sposoben tehtno obravnavati in raziskati praktični strokovni problem ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije kot vira informacij in ob obvladovanju izbranih metodoloških orodij za reševanje problemov.

Vpisni pogoji

 • študijski program, sprejet pred 11.6.2004, za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij: naravoslovne vede, tehniške vede in varstvo okolja
 • študijski program prve stopnje, dosegel najmanj 180 kreditnih točk, z ustreznih strokovnih področij: naravoslovne vede, tehniške vede in varstvo okolja
 • enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij, in bo pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.600€

Podatki o vpisu

Upravljanje z okoljem (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane