UNM Fakulteta za poslovne in upravne vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Poslovna ekonomija B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji doktorskega študijskega programa so izobraziti doktorande za opravljanje najzahtevnejših del in nalog v poslovnem okolju, samostojno raziskovalno delo na širšem področju ekonomije in poslovnih ved, enakovredno vključevanje v mednarodni trg dela in raziskovalno okolje ter nadaljevanje študija na podoktorskih študijskih programih.

Program oblikuje profil doktorandov, ki bodo najprej skozi obvezne skupne vsebine poglobljeno spoznali filozofijo ekonomskih in poslovnih ved ter raziskovanja na dveh področjih, njun zgodovinski razvoj in najsodobnejše kvantitativne in kvalitativne metode raziskovalnega dela. Pri individualnem raziskovalnem delu in aktivni udeležbi na mednarodnih znanstvenih konferencah ter pri doktorskem seminarju in organiziranih oblikah študijskega dela bodo pridobili vpogled v najnovejše raziskovalne dosežke na ožjih ali širših specialnih področjih in oblikovali kriterije za vrednotenje lastnih in tujih raziskovalnih dognanj.

Končni cilj je raziskovalno razgledan doktor znanosti, z odličnimi mednarodno preverjenimi raziskovalnimi rezultati in sposobnostjo kakovostnega samostojnega raziskovalnega dela. Glede na potrebe raziskovalnih institucij, gospodarstva in državnih institucij na področju ekonomije in poslovnih ved, bo predloženi program omogočal usmeritev v temeljne ali aplikativne raziskave.

Vpisni pogoji

 • Končan soroden študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij) s področja poslovnih in upravnih ved, ali
 • končan znanstveni magisterij ali specializacija po univerzitetni izobrazbi s področja poslovnih in upravnih ved (ob vpisu se prizna 60 KT), ali
 • diploma univerzitetnega programa s področja poslovnih in upravnih ved ali
 • diploma visokošolskega strokovnega programa s področja poslovnih in upravnih ved in končana specializacija - ob vpisu se določijo študijske obveznosti v obsegu 30-60 KT po presoji komisije za doktorski študij.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.500€

Študijske smeri

 • Poslovna ekonomija
 • Upravljanje z okoljem
 • Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov

Podatki o vpisu

Poslovna ekonomija (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 15 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 15 / /
2015/16 1 10 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane