UNM Fakulteta za strojništvo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Tehnologije in sistemi v strojništvu B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir strojništva
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski program omogoča poglabljanje in širitev znanja na strokovnem in znanstvenem področju, z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod pri reševanju tehničnih in tehnoloških problemov, s posebnim poudarkom na usposobljenosti za interdisciplinarno ali multidisciplinarno delo. Diplomanti so sposobni prevzemati odgovornost pri vodenju kompleksnih proizvodnih procesov in sistemov.

S sodobno zasnovanim programom, ki študijske vsebine v veliki meri črpa iz najaktualnejših znanstvenoraziskovalnih spoznanj, ter s spodbujanjem ustvarjalnosti in samostojnega raziskovalnega dela študentov, bomo usposobili kakovostne in v praksi hitro prilagodljive magistre z močno vizijo sonaravnega razvoja družbe.

Cilj programa je oblikovati tehničnega izobraženca, ki bo sposoben na konkretnem delovnem mestu razvijati tehnologije in sisteme z visoko dodano vrednostjo, primerne za slovensko industrijo. Pri tem je ključnega pomena njegova fleksibilnost v prilagajanju splošnih teoretičnih osnov vsakokratnim praktičnim potrebam. Zato je v programu teža na usvajanje poglobljenega splošnega znanja študijskega področja tehniških ved ter prenos tega znanja na posamezna specialna področja uporabe (tehnologije, sistemi, konstrukcija in energetika).

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje (180 KT) s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja, ali
 • končan študijski program prve stopnje (180 KT) z drugih nesorodnih področij in pred vpisom opravljene določene obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 1. stopnje tehnologije in sistemi, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih nesorodnih področij in pred vpisom opravljene določene obveznosti v obsegu 30 KT iz študijskega programa 1. stopnje tehnologije in sistemi.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.300€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Tehnologije in sistemi v strojništvu (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane