UNM Fakulteta za zdravstvene vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Fitoterapija B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: diplomirani fitoterapevt (VS)
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Fitoterapija je izobraziti in usposobiti študente za kakovostno, varno, odgovorno in etično izvajanje zdravilske metode fitoterapije, ki vključuje z raziskavami podprta dognanja in tradicionalno zeliščarsko znanje ter sodi med temeljne komplementarne metode medicine. Študijski program je zaključena teoretično in praktično utemeljena celota, ki izobražuje za zdravilsko metodo fitoterapija za vzdrževanje in dvigovanje ravni zdravja ter ima izdelan način teoretičnega in praktičnega pridobivanja, preverjanja in potrjevanja znanja.

Diplomant bo usposobljen za:

 • poglobljeno strokovno teoretično in praktično znanje na strokovnem področju fitoterapije, podprto s široko teoretično in metodološko osnovo - Znanje (SOK);
 • izvajanje kompleksnih operativno strokovnih opravil z uporabo metodoloških orodij; obvladovanje zahtevnih kompleksnih delovnih procesov na področju fitoterapije ob samostojni uporabi znanja v novih delovnih situacijah; reševanje problemov v različnih specifičnih delovnih okoljih, povezanih s področjem izobraževanja in usposabljanja; razvoj izvirnih dognanj, stvaritev in kritično refleksijo - Spretnosti (SOK);
 • delovanje v različnih okoljih in na različnih funkcijah ter za posredovanje novega znanja. Sprejemanje odgovornosti za določanje in doseganje lastnih rezultatov dela in/ali rezultatov dela heterogene skupine na opredeljenih področjih dela. Usposobljenost za argumentirano razpravo v specifičnih delovnih okoljih, povezanih s področji izobraževanja in usposabljanja. Prepoznavanje lastnih potreb po učenju, prevzemanje pobude za lastno učenje, usposobljenost za prenos znanja v skupini - Kompetence (SOK).

Vpisni pogoji

 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit kateregakoli štiriletnega srednješolskega programa

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.600€

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Fitoterapija (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane