UNM Fakulteta za zdravstvene vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Fizioterapija B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani fizioterapevt (VS)
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizioterapija na prvi stopnji je izobraziti in usposobiti študente za: sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti ljudi z omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in/alifunkcijsko sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe, v vseh starostnih obdobjih; sposobnost uporabe teoretičnega znanja pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi, v vseh starostnih obdobjih, z namenom ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanja nastanka bolezni in poškodb; samostojno opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranja fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva; kritično mišljenje in analitično reševanje problemov ter razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega pristopa; nadaljnje izobraževanje na 2. in 3. stopnji; ozaveščanje o učenju, strokovnem razvoju in razvijanju osebnostnega razvoja kot vseživljenjskem procesu.

Vpisni pogoji

 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit kateregakoli štiriletnega srednješolskega programa

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.600€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Fizioterapija (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /

Fizioterapija (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 60 / /
2022/23 1 60 / /
2021/22 1 60 / /
2020/21 1 40 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane