UNM Fakulteta za zdravstvene vede Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Fizioterapija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: magister fizioterapije
Kraj izvajanja: Novo mesto

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Magistrski študijski program Fizioterapija je zasnovan tako, da nadgrajuje in razširja obseg znanja, stališč, profesionalnih vrednot in spretnosti, ki so jih študenti pridobili na prvi stopnji izobraževanja. Omogoča pridobivanje in poglabljanje znanja s področja zdravstvenih in drugih sorodnih ved, ki podpirajo razvoj fizioterapije kot znanstvene discipline; pridobivanje poglobljenega znanja za izvirno temeljno ali uporabno raziskovalno in znanstveno delo, ki ustvarja novo znanje in izpolnjuje merila za znanstveno objavljanje ter kritično presojanje znanstvenih spoznanj in njihovo implementacijo v strokovno okolje; razvoj kompetenc za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov, strateško odločanje, reševanje problemov v novih ali neobičajnih razmerah ter kritično presojo in refleksijo. Program usposobi študenta za opravljanje najzahtevnejših del v fizioterapiji, njihovo organizacijo, spremljanje in vodenje ter za odgovorno odzivanje na širše procese v družbenem okolju, ki ga opredeljuje staranje populacije, sedentarni način življenja ter naraščanje prevalence akutnih in kroničnih obolenj, pri katerih je potrebna rehabilitacija. Študijski program poglablja znanje na specifičnih področjih fizioterapije, zlasti na področju mišično skeletne ter kardiovaskularne in respiratorne fizioterapije.
Diplomanti lahko nadaljujejo izobraževanje v doktorskih študijskih programih.

Vpisni pogoji

 • končan visokošolski študijski program prve stopnje Fizioterapija (v obsegu 180 KT) ali
 • končan visokošolski študijski program s področja fizioterapije pred novelo Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04) ali
 • končan visokošolski študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij v okviru področja Klasius-P16: 0915 – Terapija in rehabilitacija. Kandidati iz teh študijskih programov morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v programu Fizioterapija. Obveznosti se določijo glede na razliko v študijskih programih in obsegajo od 10 do največ 60 KT. Kandidati jih morajo opraviti na fakulteti pred vpisom (z vključitvijo v študij na prvi stopnji, z vključitvijo v programe za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program).

Podatki o vpisu

Fizioterapija (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane