Fakulteta za humanistične študije UP

Arheologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani arheolog (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študentje pridobijo splošno izobrazbo s področja arheološke dediščine v najširšem pomenu besede in se seznanijo z osnovnimi koncepti prepoznavanja, evidentiranja, vrednotenja, dokumentiranja in varovanja arheološke dediščine in njenega pomena za sodobno življenje.

Usposobljeni bodo za samostojno temeljno delo in opravljanje nalog strokovne in tehnične narave, in sicer v muzejih, zavodih za varstvo kulturne dediščine, medijih, turizmu, organizacijah regionalnega razvoja, nevladnih organizacijah in gospodarskih družbah, katerih temeljna dejavnost je preventivna arheologija.
Poleg temeljnih vsebin pa ponuja študij tudi številna specifična znanja o muzeologiji, konservatorstvu, restavratorstvu, kulturni dediščini v turizmu ter pravnem varstvu dediščine.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Arheologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 16 11 5 Brez omejitve
2021/22 2 12 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 15 5 3 Brez omejitve
2020/21 2 8 3 3 Brez omejitve
2019/20 1 15 7 3 Brez omejitve
2019/20 2 12 5 3 Brez omejitve
2018/19 1 15 8 8 Brez omejitve
2018/19 2 9 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 25 4 3 Brez omejitve
2017/18 2 22 3 3 Brez omejitve
2016/17 1 25 2 3 Brez omejitve
2016/17 2 24 2 1 Brez omejitve
2016/17 3 23 / /
2015/16 1 25 3 2 Brez omejitve
2015/16 2 23 5 2 Brez omejitve
2015/16 3 21 / /
2014/15 1 30 6 6 Brez omejitve
2014/15 2 26 5 7 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane