Univerza na Primorskem

Fakulteta za humanistične študije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Informativni dnevi

Informativni dnevi in predstavitev programov za bodoče študente bodo potekali:

Študentom ponujamo:

Strokovne ekskurzije Strokovna praksa Mednarodne izmenjave Študentski dogodki in konference Raziskovalna dejavnost Tutorstvo Študentska društva Študenski svet Prostovoljstvo Možnosti štipendiranja Karierni center Alumni Knjižnica E-učilnica Wi-Fi

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Antropologija (dvopredmetni) B1-UNI
2 Antropologija (v angleščini) (dvopredmetni) B1-UNI
3 Arheologija (dvopredmetni) B1-UNI
4 Geografija (enopredmetni) B1-UNI
5 Geografija (dvopredmetni) B1-UNI
6 Italijanistika (enopredmetni) B1-UNI
7 Italijanistika (dvopredmetni) B1-UNI
8 Komuniciranje in mediji (enopredmetni) B1-UNI
9 Kulturna dediščina (dvopredmetni) B1-UNI
10 Kulturna dediščina (v angleščini) (dvopredmetni) B1-UNI
11 Medkulturno jezikovno posredovanje (enopredmetni) B1-UNI
12 Slovenistika (enopredmetni) B1-UNI
13 Slovenistika (dvopredmetni) B1-UNI
14 Zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
15 Zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Arheološka dediščina Sredozemlja (enopredmetni) B2-MAG
2 Dediščinski turizem (enopredmetni) B2-MAG
3 Geografija (enopredmetni) B2-MAG
4 Geografija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
5 Italijanistika (enopredmetni) B2-MAG
6 Italijanistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
7 Jezikovno posredovanje in prevajanje (enopredmetni) B2-MAG
8 Komuniciranje in mediji (enopredmetni) B2-MAG
9 Kulturni študiji in antropologija (enopredmetni) B2-MAG
10 Slovenistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
11 Zgodovina (enopredmetni) B2-MAG
12 Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
13 Antropologija (enopredmetni) B3-DR
14 Arheologija (enopredmetni) B3-DR
15 Geografija (enopredmetni) B3-DR
16 Jezik in medkulturnost (enopredmetni) B3-DR
17 Slovenistika (enopredmetni) B3-DR
18 Upravljanje kulturnih virov in arhivov (enopredmetni) B3-DR
19 Zgodovina Evrope in Sredozemlja (enopredmetni) B3-DR
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program

Galerija

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane