Fakulteta za management Koper UP

Management (B1-VSŠ) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (VS)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program daje študentom možnost, da se skladno z lastnimi interesi ter potrebami organizacije, v kateri bodo delovali, usposobijo za strokovno in vodstveno delo, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter izvajanju in vodenju zahtevnejšega dela. Tako prispevajo k uspešnosti in razvoju organizacije, s tem pa tudi celotne družbe. Program je usmerjen v vodstvene vloge in naloge managerjev na različnih ravneh odločanja.

Program tvorijo skupni predmeti, izbirni predmeti v 2. in 3. letniku, praktično usposabljanje in strokovna praksa v organizaciji. Praktično usposabljanje, omogoča študentu oblikovanje določenih predmetno - specifičnih kompetenc in se izvaja v vseh treh letnikih, izvede se v obliki seminarjev oz. delavnic. Obvezni sestavni del študijskega programa je strokovna praksa v organizaciji, ki jo študent opravi v 2. letniku. v 3. letniku morajo študenti izdelati zaključno projektno nalogo, v kateri prikažejo rešitev problema iz organizacije.

Diplomanti imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v srednjem managementu, kot strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega managementa, računovodstva, kot svetovalci in podobno. Možnosti za zaposlitev so v podjetjih, ki ponujajo bančne in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, v zdravstvu, v državnih službah, storitvenih dejavnostih, neprofitnih organizacijah ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Management (B1-VSŠ) (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 100 283 103 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 53
2021/22 2 28 49 28 Omejitev, minimum je 62
2020/21 1 100 84 93 Brez omejitve
2020/21 2 27 37 27 Omejitev, minimum je 60
2019/20 1 100 54 58 Brez omejitve
2019/20 2 57 43 56 Brez omejitve
2018/19 1 100 72 68 Brez omejitve
2018/19 2 46 40 46 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 48,5
2017/18 1 100 74 64 Brez omejitve
2017/18 2 54 33 36 Brez omejitve
2016/17 1 100 71 71 Brez omejitve
2016/17 2 42 35 42 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 48,5
2015/16 1 100 79 72 Brez omejitve
2015/16 2 38 37 39 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63
2014/15 1 100 77 78 Brez omejitve
2014/15 2 30 64 34 Omejitev, minimum je 60
2013/14 1 120 63 74 Brez omejitve
2013/14 2 74 66 78 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57
2013/14 3 6 / /
2012/13 1 140 66 68 Brez omejitve
2012/13 2 83 59 85 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 53
2012/13 3 6 / /
2011/12 1 140 83 69 Brez omejitve
2011/12 2 86 52 76 Brez omejitve
2011/12 3 26 / /
2010/11 1 140 96 77 Brez omejitve
2010/11 2 79 51 54 Brez omejitve
2009/10 1 140 95 87 Brez omejitve
2009/10 2 66 79 68 Omejitev, minimum je 54
2008/09 1 140 161 140 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 46
2008/09 2 20 72 21 Omejitev, minimum je 71
2007/08 1 140 118 139 Brez omejitve
2007/08 2 29 82 39 Omejitev, minimum je 63
2006/07 1 110 119 111 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63
2006/07 2 15 40 15 Omejitev, minimum je 64
2005/06 1 110 156 110 Omejitev, minimum je 62
2005/06 2 18 50 20 Omejitev, minimum je 63
Prikaži starejše

Management (B1-VSŠ) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 30 10 2 Brez omejitve
2021/22 2 30 7 8 Brez omejitve
2020/21 1 30 5 5 Brez omejitve
2020/21 2 25 5 6 Brez omejitve
2019/20 1 30 1 1 Brez omejitve
2019/20 2 29 7 7 Brez omejitve
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Video predstavitev

Galerija

 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane