UP Fakulteta za management Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Management B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (VS)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program daje študentom možnost, da se skladno z lastnimi interesi ter potrebami organizacije, v kateri bodo delovali, usposobijo za strokovno in vodstveno delo, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter izvajanju in vodenju zahtevnejšega dela. Tako prispevajo k uspešnosti in razvoju organizacije, s tem pa tudi celotne družbe. Program je usmerjen v vodstvene vloge in naloge managerjev na različnih ravneh odločanja.

Program tvorijo skupni predmeti, izbirni predmeti v 2. in 3. letniku, praktično usposabljanje in strokovna praksa v organizaciji. Praktično usposabljanje, omogoča študentu oblikovanje določenih predmetno - specifičnih kompetenc in se izvaja v vseh treh letnikih, izvede se v obliki seminarjev oz. delavnic. Obvezni sestavni del študijskega programa je strokovna praksa v organizaciji, ki jo študent opravi v 2. letniku. v 3. letniku morajo študenti izdelati zaključno projektno nalogo, v kateri prikažejo rešitev problema iz organizacije.

Diplomanti imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v srednjem managementu, kot strokovnjaki na področju marketinga, kadrovskega managementa, računovodstva, kot svetovalci in podobno. Možnosti za zaposlitev so v podjetjih, ki ponujajo bančne in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, v zdravstvu, v državnih službah, storitvenih dejavnostih, neprofitnih organizacijah ali najdejo izzive v lastni podjetniški karieri.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Management (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 80 98 80 Omejitev, minimum je 52,5
2023/24 2 13 22 / Omejitev
2022/23 1 80 123 80 Omejitev, minimum je 64
2022/23 2 16 26 / Omejitev
2021/22 1 100 283 103 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 53
2021/22 2 28 49 28 Omejitev, minimum je 62
2020/21 1 100 84 93 Brez omejitve
2020/21 2 27 37 27 Omejitev, minimum je 60
2019/20 1 100 54 58 Brez omejitve
2019/20 2 57 43 56 Brez omejitve
2018/19 1 100 72 68 Brez omejitve
2018/19 2 46 40 46 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 48,5
2017/18 1 100 74 64 Brez omejitve
2017/18 2 54 33 36 Brez omejitve
2016/17 1 100 71 71 Brez omejitve
Prikaži starejše

Management (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 8 8 Brez omejitve
2023/24 2 25 2 / Brez omejitve
2022/23 1 30 6 6 Brez omejitve
2022/23 2 26 7 / Brez omejitve
2021/22 1 30 10 2 Brez omejitve
2021/22 2 30 7 8 Brez omejitve
2020/21 1 30 5 5 Brez omejitve
2020/21 2 25 5 6 Brez omejitve
2019/20 1 30 1 1 Brez omejitve
2019/20 2 29 7 7 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Galerija

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane