UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Bioinformatika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani bioinformatik (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Bioinformatika je nova veda, ki vključuje interdisciplinarno znanje biologije, kemije, biokemije, fizike, genetike, matematike ter računalništva in informatike za razvoj orodij, metod in postopkov urejanja in organizacije bioloških podatkov v uporabnikom dostopnejše in razumljive oblike. Z aplikacijo bioinformatike se vsakodnevno srečujejo v farmacevtskih družbah in industriji, v zdravstvu in navsezadnje tudi v akademski sferi.

Cilj študijskega programa je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni interdisciplinarnega povezovanja vsebin študijskega programa in uporabe pridobljenih veščin za reševanje kompleksnih bioloških podatkov s ciljem razumevanja življenjskih procesov na ravni celice, organizma in okolja. S pridobljenim znanjem so diplomanti sposobni samostojnega ali kooperativnega dela na področju naravoslovno-matematičnih ved. Sposobni so analiziranja podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov, v dani situaciji bodo znali rešiti kompleksni biološki problem in zanj razviti ustrezne matematične modele, ter za interpretacijo rezultatov uporabiti sodobne informacijske tehnologije.

Diplomanti se lahko zaposlijo javni upravi, v zdravstvenih ustanovah in farmacevtskih družbah, zasebnih in javnih laboratorijih, nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacijah, v zasebnem sektorju, v pridelovalnem in prehrambenem sektorju, tako v nacionalnem kot tudi mednarodnem prostoru. Pridobljena znanja na področju matematike ter računalništva in informatike bodo diplomantom omogočala zaposlitev tudi na pedagoškem in raziskovalnem področju, v računalniških ustanovah, ter v ustanovah, kjer je potrebno znanje statistike. Poleg tega bodo študenti usposobljeni za nadaljevanje izobraževanja v podiplomskih programih s področja bioinformatike.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Bioinformatika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 5 / Brez omejitve
2023/24 1 25 5 5 Brez omejitve
2023/24 2 21 1 / Brez omejitve
2022/23 1 25 1 2 Brez omejitve
2022/23 2 23 2 / Brez omejitve
2021/22 1 25 11 5 Brez omejitve
2021/22 2 15 5 5 Brez omejitve
2020/21 1 25 4 6 Brez omejitve
2020/21 2 15 3 3 Brez omejitve
2019/20 1 25 2 2 Brez omejitve
2019/20 2 23 1 1 Brez omejitve
2018/19 1 25 2 0 Brez omejitve
2018/19 2 24 1 3 Brez omejitve
2017/18 1 25 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 25 2 3 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane