UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Matematika (v angleščini) B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani matematik (UN)
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program ima interdisciplinarno zasnovo ter omogoča veliko izbirnost. Predmetnik podpira naravoslovne in tehniške znanosti, predvsem v povezavi z biologijo, biokemijo ter tehniškimi znanstvenimi disciplinami, ki so vezane na vsebine računalništva in informatike. Takšna zasnova študija omogoča širok razpon znanj, ki diplomantom omogoča enostaven prehod na magistrski študij oziroma, za diplomante, ki se odločijo za vstop na trg dela, perspektivno kariero v gospodarstvu.

Cilji programa so: študentom prikazati pomembnost analitičnega razmišljanja in argumentiranja, ter uporabnost raznih metod reševanja matematičnih problemov; pri študentih razviti sposobnost matematičnega razmišljanja, dokazovanja, argumentiranja v raznovrstnih matematičnih področjih in analiziranja danih podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov; jih naučiti prepoznavati povezave med raznimi matematičnimi teorijami ter ostalimi naravoslovnimi in družboslovnimi znanostmi; jih izobraziti, da bodo znali uporabljati moderne tehnološke pripomočke (kalkulatorje, osebne računalnike, grafoskope, projektorje,...) pri reševanju in predstavitvi matematičnih problemov in konceptov.

Možnosti za zaposlitev je veliko. Študij omogoča pridobitev ustreznih znanj za delo v različnih podjetjih in strokovnih okoljih, na področju računalništva in informatike (računalniška in ostala podjetja ter ustanove), statistike (na uradu za statistiko, zavarovalnicah, bankah), finančne matematike (zavarovalnice, banke, borza, borzno posredniške hiše), na področju teorije iger na srečo (na loteriji, športni loteriji), ter na področju izobraževanja. Pridobljena znanja pa diplomantom omogočajo tudi zaposlitev na pedagoškem in raziskovalnem področju.

Diplomanti lahko izberejo poklicno kariero, ki v osnovi ni vezana na matematiko, saj so smisel za logično mišljenje, preudarnost, presojanje postopkov in rezultatov ter analitični pristop k reševanju problemov, ki jih pridobi vsak diplomant študijskega programa Matematika, tudi lastnosti, ki naj bi jih imeli vodilni delavci na mnogih področjih.

Izvaja se v angleškem jeziku.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika - če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

 • Diskretna matematika
 • Finančna matematika
 • Računsko intenzivne metode in aplikacije
 • Splošna matematika
 • Statistika, Kriptografija
 • Teoretična matematika

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Matematika (v angleščini) (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 1 / Brez omejitve
2023/24 1 25 4 2 Brez omejitve
2023/24 2 23 2 / Brez omejitve
2022/23 1 25 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 25 1 / Brez omejitve
2021/22 1 25 1 1 Brez omejitve
2021/22 2 24 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 25 0 1 Brez omejitve
2020/21 2 24 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 25 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 25 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 25 1 1 Brez omejitve
2018/19 2 24 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 25 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 25 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane