UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Podatkovna znanost (v angleščini) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister podatkovnih znanosti
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Podatkovna znanost je interdisciplinarno področje, katerega namen je pridobivanje pomembnih informacij za podjetja, raziskovalno sfero in politiko. Opira se na tri ključna področja: računalništvo, matematiko in domensko znanje, ki predstavlja področje, na katerem se podatki zbirajo in uporabljajo. Z naraščajočim številom podatkov in željo podjetij, raziskovalcev in oblikovalcev politik po izluščanju ključnih uporabnih informacij se potreba po strokovnjakih podatkovne znanosti povečuje. V okviru študijskega programa se boste naučili zbirati, upravljati in analizirati strukturirane in nestrukturirane podatke v obliki števil, besedil, slik, videa, zvoka ... Študentje se boste ravno tako naučili pomembnih statističnih in algoritemskih metod za delo s podatki, za pridobivanje informacij in izluščanje koristnih rezultatov na podlagi teh.

Naš novi študijski program sloni na smernicah Evropskega matematičnega združenja (EMS). Osnovni cilji študijskega programa temeljijo na poglobljenem teoretičnem znanju, dostopu do domenskih strokovnjakov različnih področij in praksi v industriji, v okviru katere boste študentje lahko uporabljali obstoječe tehnike in razvijali nove metode obdelave masovnih podatkov, jim tako “vdihnili življenje” in z njimi “pripovedovali zgodbe”. Vsebina študijskega programa temelji na najnovejših znanjih in trenutnih trendih v podatkovni znanosti ter prekrivajočih se disciplinah, vključno z etičnimi vprašanji in predpisi (npr. GDPR).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.255€

Podatki o vpisu

Podatkovna znanost (v angleščini) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 10 / /
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane