UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Matematične znanosti (v angleščini) B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (-1 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študij je primarno namenjen bodočim raziskovalcem, visokošolskim učiteljem oz. akademskemu osebju. Vsak študent ima svojega mentorja, ki mora biti praviloma izbran že pred vpisom. Med naloge mentorja spada tudi ta, da svojemu študentu predstavi relevanten odprt problem (oz. odprte probleme), ki ga (jih) bo ta poskusil rešiti tekom študija. Pri tem mu pomaga, ga seznani s sorodnimi problemi, ki so že rešeni, in ga uči nekaterih tehnik iz danega matematičnega področja. Rešitev omenjenih odprtih problemov in objava rešitve v relevantnih mednarodnih revijah je poglavitni cilj, h kateremu mora stremeti študent.

Formalno ima predmetnik v prvem letniku predvidena izbirna predmeta "Poglobljene matematične vsebine 1 in 2". Namen teh predmetov je študenta seznaniti s tistimi vsebinami, ki so nujno potrebne za raziskovanje na njegovem področju, a jih študent še ni poslušal na nižjih stopnjah študija. Predmeta sta pogosto predlagana s strani mentorja in največkrat potekata na individualni ravni. Študent svoja dognanja redno predstavlja na oddelčnem raziskovalnem seminarju.

Vodilo študija je, da se študenta čim bolj spodbuja k raziskovanju, ne obremenjuje pa se ga z izpiti iz predmetov, ki niso v neposrednem sorodstvu z raziskovalnim področjem študenta (v slovenskem prostoru je slednje morebiti posebnost). Fakultetno osebje se namreč zaveda, da današnji čas od doktoranda zahteva takojšnje rezultate, sploh, če želi obstati v akademski sferi, naj bo to v tujini ali doma.

Doktorski študenti se med študijem praviloma udeležijo raznih mednarodnih konferenc oz. raziskovalnih obiskov, kjer predstavijo svoje rezultate. Pogosto so tudi vključeni v organizacijo konferenc, poletnih šol ipd., ki jih organizirata UP FAMNIT oz. UP IAM, s katerim je fakulteta neposredno prepletena. V manjšem obsegu so doktorski študenti vključeni v poučevanje študentov na nižjih stopnjah.

Vpisni pogoji

 • Diploma študijskega programa 2. stopnje smeri matematike oziroma drugega strokovnega področja ali
 • diploma študijskega programa iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je program ovrednoten s 300 KT, ali
 • diploma dosedanjega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja matematike, računalništva in matematike, fizike in drugih naravoslovnih ved.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 5.100€

Podatki o vpisu

Matematične znanosti (v angleščini) (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 6 / /
2023/24 1 6 / /
2022/23 1 6 / /
2021/22 1 6 / /
2020/21 1 6 / /
2019/20 1 6 / /
2018/19 1 8 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane