UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Varstvena biologija B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: doktor znanosti
Kraj izvajanja: Izola

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Doktorski študijski program Varstvena biologija bo študente usposobil za samostojno znanstveno raziskovalno delo na področju varovanja vrst in njihovega naravnega okolja. Študenti bodo med študijem spoznavali multidisciplinarne pristope k varovanju in obnavljanju biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. Tesno sodelovanje med doktorskim študentom in njegovim mentorjem bo študentu omogočilo, da se sčasoma uveljavi v slovenskem in mednarodnem znanstvenem prostoru ter tudi sam pripomore k razvoju varstvene biologije kot znanstvene vede. Tekom študija bodo študenti pridobili veščine tudi za ustrezno znanstveno komunikacijo s širšo javnostjo o človeškem vplivu na populacije, vrste, združbe, ekosisteme in biosfero ter pridobili ustrezne kompetence za usmerjanje okoljskih politik.

Vpisni pogoji

 • diploma magistrskega študijskega programa 2. stopnje ali
 • diploma dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) ali
 • diploma enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če je ovrednoten s 300 ECTS kreditnimi točkami in je trajal 5 let ali
 • diploma podiplomskega magistrskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004). Tem kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS kreditnih točk ali
 • diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Podatki o vpisu

Varstvena biologija (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 / /
2023/24 1 5 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane