UP Fakulteta za management Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Management trajnostnega razvoja B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister managementa trajnostnega razvoja
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Združeni narodi, Evropska unija in z njo Slovenija se zavzemajo za politiko sonaravno uravnoteženega ali ‘trajnostnega’ razvoja, ki gradi na tehnološkem in gospodarskem napredku. Na ravnotežju med dopustno obremenitvijo narave in zmernimi potrebami človeštva. Izhod iz sedanjih razmer v urejeno družbo znanja in blaginje obstaja, vendar zahteva dolgotrajno delo in bistvene spremembe v odnosih v svetu. Pri tem so pomembna opozorila, da je treba izpopolniti Lizbonsko strategijo ter uveljaviti nacionalno in evropsko okoljsko strategijo trajnostnega razvoja kot osrednjo razvojno vizijo in zasnovo nove Evrope. Prav v tem je vloga magistrskega študijskega programa 2. stopnje Managementa trajnostnega razvoja, ki bo usposabljal študente za soočenje z izzivi trajnostnega razvoja.

Študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja je v letu 2014 doživel prenovo ter preimenovanje v Management trajnostnega razvoja. Spremenjena je struktura programa, doživel pa je še vsebinsko posodobitev.

Skupaj ga izvajajo Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za turistične študije

Vpisni pogoji

 • Diploma na študijskem programu 1. stopnje (ZViS 2004) v obsegu 180 KT na področju humanističnih ved, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prava, ved o živi naravi, ved o neživi naravi, tehniških ved, proizvodnih tehnologij, transportnih storitev, zdravstva, osebnih storitev, varstva okolja ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva, ali
 • diploma na triletnem dodiplomskem študijskem programu (pred ZViS 2004) na področju humanističnih ved, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prava, ved o živi naravi, ved o neživi naravi, tehniških ved, proizvodnih tehnologij, transportnih storitev, zdravstva, osebnih storitev, varstva okolja ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva, ali
 • diploma študijskem programu 1. stopnje iz drugih strokovnih področij in pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 12 do 18 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.200€

Študijske smeri

 • Trajnostno upravljanje ekonomskih virov
 • Tranostno upravljanje kulturnih in prostorskih virov
 • Trajnostno upravljanje naravnih virov
 • Trajnostno upravljanje okoljskega zdravja

Podatki o vpisu

Management trajnostnega razvoja (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 20 / /
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 40 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane