UP Fakulteta za management Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Management B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Koper

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program 3. stopnje doktorskim študentom poleg najsodobnejših in aktualnih znanj s področja managementa, ekonomskih in poslovnih, pravnih ter drugih družboslovnih ved omogoča pridobitev specializiranih znanj, ki so ključna za vodenje in poslovanje organizacij na globalnem tržišču. Poseben poudarek namenja individualnem raziskovalnem delu, spodbujanju samostojnega raziskovalnega in strokovnega dela s področja managementa.

Doktorand pridobi vrhunska teoretična in strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje zahtevnih znanstvenih in strokovnih problemov. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih aplikativnih študijskih vsebinah programa, doktorand razvije sposobnost abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze znanj iz širšega področja managementa, vodenja poslovnih sistemov in znanstvenoraziskovalnih projektov, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov.

Vpisni pogoji

 • Diploma na študijskem programu 2. stopnje ali
 • diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijske program, sprejet pred 11. 6. 2004) ali
 • diploma na enovit magistrskem študijskem programu, ovrednotenem s 300 KT in trajanjem 5 let ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Management, ali
 • končan primerljiv študijski program v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Management (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 20 / /
2012/13 1 20 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane