UP Fakulteta za turistične študije - Turistica Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Management turističnih podjetij (v angleščini) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani organizator turizma(VS)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji študijskega programa so posredovati interdisciplinarna znanja, potrebna za razumevanje turistične stroke in dinamike domačega in mednarodnega turističnega gospodarstva, posredovanje temeljnih znanj za vodenje poslovnih sistemov v turizmu oz. njihovih sestavnih delov, posredovanje interdisciplinarnega in multidisciplinarnega znanja za potrebe razumevanja hotelske, gostinske, turistične in igralniške stroke, posredovanje poglobljenega strokovnega znanja s področja poslovanja prehrambenih in nastanitvenih gostinskih obratov, turističnih agencij in organizatorjev turističnih potovanj ter dopolnilnih turističnih dejavnosti, posredovati temeljna znanja in spretnosti s področja marketinga, potrebnih za razumevanje procesov trženja, uporabo orodij za trženjske raziskave turističnih trgov, oblikovanje turističnih produktov in njihovo mednarodno trženje, usposabljanje študentov za samostojna strokovna in vodstvena dela v turističnem gospodarstvu in v dejavnostih povezanih s turizmom ter posredovati jezikovna znanja in spretnosti, potrebna za uspešno komunikacijo v medkulturnem okolju.

Diplomanti se lahko zaposlijo v katerikoli dejavnosti znotraj turističnega sektorja: nastanitveni in prehrambeni gostinski obrati, potovalne in turistične agencije, dopolnilne turistične dejavnosti. Obenem pa še v drugih s turizmom povezanih dejavnostih.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit po katerem koli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.520€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Management turističnih podjetij (v angleščini) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 2 /
2023/24 1 15 2 2 Brez omejitve
2023/24 2 15 1 / Brez omejitve
2022/23 1 15 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 15 1 / Brez omejitve
2021/22 1 15 4 0 Brez omejitve
2021/22 2 15 1 0 Brez omejitve
2020/21 1 20 2 0 Brez omejitve
2020/21 2 20 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 20 2 1 Brez omejitve
2019/20 2 20 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 30 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 30 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 30 1 0 Brez omejitve
2017/18 2 27 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane