SVZ Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zdravstvena nega (Maribor) (v angleščini) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani zdravstvenik (VS), diplomirana medicinska sestra (VS)
Kraj izvajanja: Maribor

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj študijskega programa je izobraziti diplomirane medicinske sestre in zdravstvenike, ki bodo sposobni izvajati sodobno zdravstveno nego na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. Sposobni bodo delovati po načelih sodobne zdravstvene nege, ki poudarja individualnost, partnerski odnos in holistični pristop k posamezniku, družini ali skupini, znali bodo ugotavljati potrebe po zdravstveni negi, postavljati cilje, načrtovati zdravstveno nego, jo izvajati in vrednotiti, se vključevati se v zdravstveni in negovalni tim v praksi in delovati na vseh nivojih zdravstvenega varstva ter imeti holističen pristop pri delu z ljudmi in se zavedali zakonske, moralne in etične odgovornosti v poklicnem in privatnem življenju.

Možnosti zaposlovanja so številne, diplomanti se lahko zaposlujejo v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih (dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, patronažno varstvo, zavodih za zdravstveno varstvo), v zdraviliščih, v domovih za starejše občane, vzavodih za rehabilitacijo invalidov, v šolah in vrtcih, v reševalnih službah, v humanitarnih organizacijah in v zasebni zdravstveni praksi.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.400€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Zdravstvena nega (Maribor) (v angleščini) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 60 0 / Brez omejitve
2023/24 1 60 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 60 1 / Brez omejitve
2022/23 1 60 0 0 Brez omejitve
2021/22 1 100 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane