SVZ AREMA - Visoka šola za regionalni razvoj Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Management transportne logisitke B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: diplomirani manager transportne ogistike (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti študijskega programa Management poslovne logistike bodo poleg temeljnih znanj s področij poslovnih in upravnih ved, ekonomije, menedžmenta, informatike , transporta in logistike pridobili tudi specializirana znanja in kompetence s področja managementa transportne logistike v mednarodnem okolju. Podjetnost, kreativnost in kompetence za inoviranje so ključne determinante za prilagodljivost in zaposljivost diplomantov. Študijski program Management transportne logistike je primerljiv s sorodnimi programi v tujini. Diplomanti programa bodo zato zanimivi tudi za mednarodno zaposlovanje diplomantov in bodo tako spodbujali prosti pretok delovne sile v Evropi.

Oblikovati želimo lik diplomanta, ki bo usposobljen evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v logističnih procesih organizacije, transportne logistike, ki bo obvladal standardne metode, postopke in procese v logističnih in upravljavskih procesih. Diplomant bo usposobljen uporabiti pridobljeno teoretično znanje v praksi, bo avtonomen v svojem strokovnem delu, zavezan profesionalni etiki. Zmogel bo reševati konkretne delovne probleme z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju. 
 

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.250€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Management transportne logisitke (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 13 11 Brez omejitve
2023/24 2 10 11 / Omejitev
2022/23 1 20 8 7 Brez omejitve
2022/23 2 14 11 / Brez omejitve
2021/22 1 60 / /
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 60 / /
Prikaži starejše

Management transportne logisitke (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 60 0 0 Brez omejitve
2023/24 2 60 0 / Brez omejitve
2022/23 1 60 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 60 0 / Brez omejitve
2021/22 1 60 / /
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 60 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane