SVZ B2 Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Poslovna informatika B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani poslovni informatik (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Namen in upravičenost programa izhajata iz interdisciplinarnega znanja, s poudarkom na poslovnih in informacijsko komunikacijskih vedah. Povezava teh znanj omogoča hkratno temeljno razumevanje poslovnih in organizacijskih struktur ter procesov in veščin učinkovite poslovne komunikacije na eni, in razvito sposobnost uporabe informacijskih tehnologij in razvoja informatike za podporo poslovnim procesom, na drugi strani.

Struktura študijskega programa zagotavlja, da bodo študentje pridobili kompetence za poslovna znanja (temeljna teoretična znanja s področja ekonomije in upravljanja) in kompetence za uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri reševanju konkretnih problemov iz poslovne prakse. V okviru tega programa je še poseben poudarek dan na dodatna, predvsem računalniška znanja ter znanja s področja trženja in ravnanja s človeškimi viri, kjer se tudi s smotrno zasnovanim naborom izbirnih predmetov omogoča bodisi dodatna širina z navezavo na različna poslovna in računalniško informacijska področja, bodisi izbira bolj specifičnih predmetnih področij.

Diplomanti so sposobni neposredno uporabiti pridobljena znanja pri reševanju konkretnih nalog iz poslovne prakse in so usposobljeni za ustrezno soočanje z razvojnimi izzivi organizacije.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Šolnina se izračuna individualno na podlagi manjkajočih obveznosti študenta, saj se priznajo predhodno pridobljena znanja v predhodnih formalnih in neformalnih izobraževanjih.

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Poslovna informatika (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 90 / / Brez omejitve
2022/23 1 70 / /
2021/22 1 70 / /
2020/21 1 70 / /
2019/20 1 70 / /
2018/19 1 120 / /
2017/18 1 120 / /
2016/17 1 70 / /
2015/16 1 70 / /
2014/15 1 70 / /
2013/14 1 70 / /
2012/13 1 70 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane