SVZ ERUDIO Visokošolsko središče Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gerokineziologija B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: diplomirani gerokineziolog (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Skupina najstarejšega prebivalstva (80 let ali več) danes v svetu najhitreje narašča. V letu 2022 je po podatkih Statističnega urada Slovenije delež prebivalcev, starih 65 ali več let dosegel kar 21,3 % (SURS). Tovrsten demografski trend je moč opaziti po vsem svetu, ne samo v Evropi, zato je leta 2002 svetovna znanstvena organizacija (WHO) uveljavila koncept aktivnega staranja, ki poudarja vse večjo družbeno participativno vlogo starejših v vsakdanjem življenju na individualni in družbeni ravni. (WHO) Starejši so tako postali ena najpomembnejših ciljnih skupin v različnih družbenih panogah, izjemno pomembni so postali tudi v svetu športa.  Staranje odpira mnogo priložnosti za uveljavljanje novih pristopov in možnosti. 

Gerokineziologija je znanstvena veda, ki proučuje gibanje človeškega telesa s fiziološkega, biomehanskega in psihološkega vidika. Osredotoča na razumevanje in vplive telesnih dejavnosti na zdravje in počutje starejših

Kot gerokineziolog boste strokovnjak s področja gibanja človeškega telesa. Ukvarjali se boste s starejšimi osebami, osebami z nekaterimi kroničnimi boleznimi, poškodbami in okvarami gibal. Delovali boste na področjih promocije, preprečevanja poškodb, zdravljenja/intervencije, habilitacije in revitalizacije na področju zdravja.


Študijski program Gerokineziologija temelji na sodobnem in uveljavljenem epistemološkem pristopu, ki poudarja kompleksnost in raznolikost področij gerokineziološke prakse, kjer je združevanje dognanj več disciplin nujno.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Gerokineziologija (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane