SVZ ERUDIO Visokošolsko središče Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Trajnostni turizem B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: diplomirani organizator trajnostnega turizma (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Do zaključka programa bodo študenti razvili naslednje splošne kompetence:

 • poznavanje naravne in kulturne dediščine na podeželju in prizadevanje za njeno ohranitev;
 • poznavanje kulturne dediščine v mestih in okolici, značilnosti mest;
 • usposobljenost uporabiti znanje iz obeh zgornjih alinej pri komuniciranju z različnimi javnostmi, kot so:
  - lokalne skupnosti,
  - predstavniki države,
  - različne skupine gostov (znajo pripraviti inovativne programe zanje),
  - poslovni partnerji;
 • odgovornost do svojega lokalnega in širšega okolja;
 • znanje oblikovanja turističnih produktov, ki ne ogrožajo okolja;
 • razumevanje načela trajnostnega turizma in delovanje v skladu z njimi;
 • znanje upravljanja z zavarovanimi območji, turističnimi destinacijami, poznavanje njihove zakonitosti;
 • poznavanje pravne omejitve svojega delovanja v različnih vrstah turizma;
 • zmožnost korektne interpretacije naravne in kulturne dediščine glede na skupine obiskovalcev;
 • znanje načrtovanja in vodenja prostočasnih dejavnosti v naravi, ki so lako adrenalinske ali bolj umirjene, družinske;
 • ustrezne veščine, potrebne za vodenje ljudi, znanje vodenja skupine in razumevanje skupinske dinamike;
 • razumevanje turizma in turistične industrije v Sloveniji ter značilnosti podeželja in mest - in glede na to zmožnost ponuditi gostom prave dejavnosti;
 • obvladovanje dela z gosti v adrenalinskem turizmu in turizmu doživetij ter skrb za njihovo varnost;
 • poznavanje organiziranosti kulinaričnih dogodkov, tudi s protokolarnimi pravili;
 • poznavanje načela kulinaričnega turizma, značilnosti slovenske kulinarike in znanje interpretacije jedi;
 • znanje načrtovanja, spremljanja in analiziranja dela v marketingu in menedžmentu, predvidevanje posledic in iskanje najboljših rešitev;
 • podjetniška znanja, potrebna za vodenje podjetja;
 • uporabljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov v turizmu;
 • poznavanje izjemne širine turističnih možnosti in znanje uporabiti jih v različne namene:
  - novi turistični produkti,
  - zaščita okolja,
 • upoštevanje interesov različnih interesnih skupin;
 • izvirnost in ustvarjalnost pri snovanju turističnih produktov in pri iskanju novih rešitev.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.035€

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Trajnostni turizem (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 55 / /
2022/23 1 55 / /
2021/22 1 55 / /
2020/21 1 55 / /
2019/20 1 55 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane