SVZ Fakulteta za zdravstvene vede v Celju Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zdravstvena nega B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani zdravstvenik (VS)
Kraj izvajanja: Celje

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je sodoben študijski program, izdelan skladno z določili direktive EU za regulirane poklice ter smernicami Bolonjske deklaracije.

Diplomantki so po zaključenem študijskem programu usposobljeni za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, brez opravljanja pripravništva ter za nadaljevanje študija na 2. stopnji. Usposobljeni so tudi za zadovoljevanje potreb po zdravstveni negi in oskrbi, za zdravstveno vzgojo in izobraževanje ter za organizacijo dela in razvojno raziskovalno dejavnost.

Zaposlijo se lahko v primarni zdravstveni dejavnosi (osnovna zdravstvena dejavnost), v sekundarni zdravstveni dejavnosti (specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost), v terciarni zdravstveni dejavnosti (dejavnosti klinik, kliničnih inštitutov ali v kliničnih oddelkih ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov), v posebni specialistični dejavnosti (socialno medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstvenoekološka dejavnost), v socialnih in posebnih socialnih zavodih, v zdraviliški zdravstveni dejavnosti in v zasebni zdravstveni dejavnosti.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.400€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Zdravstvena nega (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 39 59 / Omejitev
2023/24 1 39 79 41 Omejitev, minimum je 71
2023/24 2 2 9 / Omejitev
2022/23 1 39 49 41 Omejitev, minimum je 60
2022/23 2 4 20 / Omejitev

Zdravstvena nega (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 60 32 / Brez omejitve
2023/24 1 60 27 42 Brez omejitve
2023/24 2 27 21 / Brez omejitve
2022/23 1 45 38 42 Brez omejitve
2022/23 2 9 19 / Omejitev
2021/22 1 60 / /
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 60 / /
2016/17 1 60 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 60 / /
2013/14 1 60 / /
2012/13 1 60 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane