SVZ Fakulteta za zdravstvene vede v Celju Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Paliativna oskrba B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister paliativne oskrbe
Kraj izvajanja: Celje

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti študijskega programa druge stopnje Paliativna oskrba pridobijo sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi paliativne oskrbe, prepoznavanja in razumevanja potrebe po paliativni oskrbi, povezovanja temeljnega znanja, poglobljeno in specializirano razumevanje in širšo akademsko perspektivo ter ostale kompetence za vzpostavljanje in vzdrževanje kooperativnih odnosov za delo v timu in z uporabniki ter razvoj kritične presoje in za reševanje strokovnih in raziskovalnih problemov v kliničnem okolju na področju paliativne oskrbe.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved (fizioterapija, delovna terapija, socialna gerontologija), ali
 • zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved (fizioterapija, delovna terapija, socialna gerontologija), ali
 • zaključen enovit magistrski študijski program s področja medicinskih ved (študijski program splošna medicina) v obsegu 360 ECTS oziroma univerzitetni študijski program s področja medicinskih ved (študijski program splošna medicina), sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS, ali
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega v obsegu 180 ECTS z dodatno opravljenim specialističnim študijskih programom v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), v obsegu 240 ECTS, ali
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali visokošolski študijski program v obsegu 180 ECTS z dodatno opravljenim specialističnim študijskim programom v 60 ECTS) z drugih sorodnih strokovnih področij (drugi zdravstveni programi, socialno delo, psihologija, teologija) sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Paliativna oskrba (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane