Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin SVZ

Zdravstvena nega (Ljubljana) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister zdravstvene nege
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program druge stopnje je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Njegov cilj je promoviranje, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege.

Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti ter študenta usposobi za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Študent v času študija razvija sposobnosti za ustrezno odzivanje na kompleksne in spreminjajoče se potrebe v zdravstveni obravnavi zdrave in bolne populacije.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT s področja zdravstvene nege ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVIS, v obsegu 180 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (druge zdravstvene vede, družbene vede, humanistične vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost,...), ki niso zajeta v prejšnjem odstavku in doseženih najmanj 180 KT, ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu do 40 KT iz študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega, ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokostrokovni program Zdravstvena nega 180 KT + specializacija iz zdravstvene nege 60 KT), pred novelo ZVIS, v obsegu 240 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega (180 KT) in specializacija (60 KT) zunaj področja Zdravstvene nege (prizna se 40 KT), ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali visokostrokovni program v obsegu 180 KT z specializacijo v obsegu 60 KT z drugih strokovnih področij (druge zdravstvene vede, družboslovne vede, humanistične vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost,...) pred novelo ZVIS, v obsegu 240 KT, ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu do 40 KT iz študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: do 3.008€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Zdravstvena nega (Ljubljana) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane