SVZ Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Napredna zdravstvena nega (Ljubljana) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister zdravstvene nege
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program druge stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2I.)  je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti ter študenta usposobi za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Splošni cilji študijskega programa druge stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2I.) je promoviranje, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege. Študent v času študija razvija sposobnosti za ustrezno odzivanje na kompleksne in spreminjajoče se potrebe v zdravstveni obravnavi zdrave in bolne populacije pridobiti kompetence za obravnavo  kompleksnih problemov na področju na katerem se izobražuje.

Prenovljen študijski program 2. stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2l.) je pripravljen v skladu z mednarodnimi smernicami Guidelines on advanced nursing practice (ICN, 2020), Clinical nurse specialist competencies (CNS): a common pipeline of competencies for the common training framework of each  specialty (ESNO, 2015).

Izobraževanje za napredno zdravstveno nego je  usmerjeno na zdravstvene probleme primarne ravni, na sekundarni in terciarni ravni se za samostojno klinično delo vedno bolj uveljavljajo klinične specializacije. Minimalni vstop za samostojno delo na vseh treh omenjenih ravneh zdravstva je zaključen strokovni magisterij napredne zdravstvene nege
Magister/-ica napredne zdravstvene nege je usposobljen za celostni pristop k pacientu, ki vključuje poleg postavitve diagnoze in prevzemanje odgovornosti za zdravljenje bolezenskih stanj tako na področju akutnih in kroničnih stanj, v nekaterih državah tudi predpisovanje zdravil. Izjemnega pomena je, da izobraževanje vključuje vodeno klinično usposabljanje v kliničnem okolju. Predpisane so tudi minimalne ure usposabljanja. Države, ki že imajo razvito prakso na tem področju zahtevajo minimalno 500 ur opisanega kliničnega usposabljanja (povz. ESNO, 2015; Guidelines, 2019).

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT s področja zdravstvene nege ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVIS, v obsegu 180 KT, ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (druge zdravstvene vede, družbene vede, humanistične vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost,...), ki niso zajeta v prejšnjem odstavku in doseženih najmanj 180 KT, ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu do 40 KT iz študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega, ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokostrokovni program Zdravstvena nega 180 KT + specializacija iz zdravstvene nege 60 KT), pred novelo ZVIS, v obsegu 240 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega (180 KT) in specializacija (60 KT) zunaj področja Zdravstvene nege (prizna se 40 KT), ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali visokostrokovni program v obsegu 180 KT z specializacijo v obsegu 60 KT z drugih strokovnih področij (druge zdravstvene vede, družboslovne vede, humanistične vede, socialno delo, varstvo okolja, varnost,...) pred novelo ZVIS, v obsegu 240 KT, ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti v obsegu do 40 KT iz študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik 2.900€

Študijske smeri

 • Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije
 • Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu
 • Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Podatki o vpisu

Napredna zdravstvena nega (Ljubljana) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 20 / /
2014/15 1 20 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane