SVZ Visokošolski zavod Fizioterapevtika Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Fizioterapevtika B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani fizioterapevt (VS)
Kraj izvajanja: Krško

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program je oblikovan na podlagi analize podobnih učnih programov z vsebinami različnih univerz v Evropi, in je s svojo zasnovo, vsebino in trajanjem študija primerljiv s sorodnimi tujimi programi.

V skladu z drugimi programi, ki zajemajo študije fizioterapije v državah Evropske unije in z bolonjsko deklaracijo, je zasnovan v obliki dodiplomskega študija, ki tvori triletni študijski program usposabljanja, kot ga zahtevajo evropski in mednarodni standardi. Takšen princip strukture študija zagotavlja visoko stopnjo mobilnosti študentov, pa tudi akademskega in administrativnega osebja institucije.

Cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za prenos teoretičnih znanj v prakso, jih med seboj povezovati in dopolnjevati. Zahtevnost študijskega programa po predmetniku je naravna tako, da se študenti sprotno seznanjajo z vsebino posameznega predmeta, na seminarjih, seminarskih vajah, laboratorijskih vajah in s svojim lastnim delom poglabljajo, razumejo in znajo uporabiti pri praktičnem delu. To nenehno preverjajo pedagoški delavci, strokovni sodelavci in mentorji, ki študente sproti ocenjujejo in stimulirajo tiste, ki zaostajajo.

Omogoča tudi možnost prehoda po zaključeni dodiplomski stopnji programa Fizioterapija na druge podobne podiplomske programe. Sledi načelom uresničevanja bolonjskega procesa in predstavlja osnovni korak v smeri vseživljenjskega učenja, med obema študijskima segmentoma pa so možna tudi obdobja usposabljanja v praksi.

Zaposljivost diplomantov je zelo raznolika. Fizioterapevti lahko opravljajo svoje delo z vsemi socialnimi skupinami in v vseh socialnih okoljih. Gospodarske družbe se vedno bolj zavzemajo za kakovostni fizioterapevtski kader, ker svoje storitve prodajajo na konkurenčnem trgu. Konkurenca slabe izloči takoj, slabše malo kasneje, dobrih pa nikoli.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za redni in izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Fizioterapevtika (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 90 / /
2022/23 1 90 / /
2021/22 1 90 / /
2020/21 1 90 / /
2019/20 1 90 / /
2018/19 1 70 / /
2017/18 1 70 / /
2016/17 1 90 / /
2015/16 1 45 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane