SVZ Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Komerciala (Celje) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (VS)
Kraj izvajanja: Celje

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomant programa poleg splošnih kompetenc, kot so poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobi še predmetno-specifične kompetence, kot so: razumevanje osnov makro in mikro ekonomije, sposobnost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije in sistemov v poslovanju podjetja, poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj, poznavanje gospodarskega prava, poznavanje in razumevanje sistema trženja, razumevanje dinamičnih sprememb na mednarodnih trgih in njihov vpliv na mednarodno poslovanje podjetja, sposobnost povezovanja logistike z vsemi poslovnimi funkcijami, poznavanje pomena revidiranja računovodskih izkazov, poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja, poznavanje in razumevanje plačilnega prometa, sposobnost strokovnega dela na področju nabavnega poslovanja, poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura - strategija podjetja - organizacijska kultura, ugotoviti, kako spoznati in razvijati kompetence zaposlenih, poznavanje delovanja Evropske unije in metod pridobivanja ter uporabe sredstev EU in poznavanje osnov poslovodenja ter organizacijskih struktur in procesov ciljnega vodenja.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 1.810€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Komerciala (Celje) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 50 / /
2021/22 1 50 / /
2020/21 1 50 / /
2019/20 1 50 / /
2018/19 1 50 / /
2017/18 1 60 / /
2016/17 1 60 / /
2015/16 1 70 / /
2014/15 1 70 / /
2013/14 1 80 / /
2012/13 1 80 / /
2011/12 1 100 / /
2010/11 1 100 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane