SVZ Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Komerciala (Celje) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister poslovnih ved
Kraj izvajanja: Celje

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za: poglobitev znanj s področja ekonomije, financ, revizije, računovodstva in trženjskih znanj z vidika razvoja kompetenc za celovito obvladovanje in reševanje zahtevnih poslovnih problemov, zagotavljanje primerne znanstvene podlage na ožjem področju specializacije, razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje ter poglobljeno strokovno in znanstveno delo na področjih, ki so si jih izbrali, nadaljevanje študija na tretji stopnji, permanentno, strokovno in osebnostno rast ter pridobitve različnih nazivov (preizkušeni finančnik, preizkušeni davčnik, preizkušeni notranji revizor) in razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja.

S pridobljenim znanjem in kompetencami bodo diplomanti magistrskega študija po končanem študiju takoj zaposljivi, svojo strokovno in znanstveno kariero pa bodo lahko udejanjili na vodilnih in vodstvenih mestih v profitnih in neprofitnih organizacijah ter v državni upravi, v svetovalnih organizacijah kot analitiki in svetovalci za različna področja, kot notranji revizorji, davčni svetovalci itn., v malih (svojih) podjetjih, kjer mora biti v osebi lastnika združeno vse znanje za vodenje malega podjetja in obvladovanje tveganj v njem ter kot raziskovalci in analitiki v bankah, javni upravi, raziskovalnih inštitutih in v visokem šolstvu.

Študij vodi k doseganju obsežnega nabora znanja in veščin s področja poslovanja organizacij v domačem in mednarodnem okolju, obvladovanju tveganj ter informacijske podpore odločanju.

Vpisni pogoji

  • Končan visokošolski strokovni program s področja ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, družboslovja in pravnih ved, ovrednotenih s 180 ECTS, ali
  • končan študijski program prve stopnje drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS in opravljena dodatna obveznost v obsegu 15 ECTS iz predmetov dodiplomskega študija: uvod v gospodarstvo (7 ECTS) in upravljanja s kadri (5 ECTS) - opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.490€

Podatki o vpisu

Komerciala (Celje) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 50 / /
2017/18 1 60 / /
2016/17 1 60 / /
2015/16 1 70 / /
2014/15 1 70 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane