SVZ Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Turizem (Murska Sobota) B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister turizma
Kraj izvajanja: Murska Sobota

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za:, poglobitev znanj s področja ekonomije in menedžmenta ter specifičnih znanj s področja turizma in hotelirske industrije potrebnih za vodenje poslovnih sistemov v turizmu in hotelirski industriji; uspešno izvajanje nalog ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti, še posebej turizma in hotelirstva; razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje in poglobljeno strokovno in znanstveno delo na področju turizma in hotelirstva; vodenje projektov in sodelovanje pri projektnem delu v turizmu in hotelirstvu, s poudarkom na poznavanju in oblikovanju organizacijske kulture, ustvarjalnem vodenju, motivaciji in upravljanju s človeškimi viri; kritično razmišljanje in analitično reševanje poslovnih problemov; nadaljevanje študija na tretji stopnji ter permanentno strokovno in osebnostno rast ter razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja.

Študij vodi k doseganju obsežnega nabora znanja in veščin s področja poslovanja turističnih in hotelirskih organizacij v domačem in mednarodnem okolju, obvladovanju tveganj, informacijske podpore odločanju… Ključno je razvijanje sposobnosti in znanja za uspešno obvladovanje sprememb in lastne kariere, pri čemer spodbujamo fleksibilnost, kritično razmišljanja, projektno in timsko delo ter integracijo teoretičnega znanja. Magistri bodo po končanem študiju obvladali znanje s svojega področja dela in ga znali aplicirati v delovanju posamezne organizacije in okolja. Na osnovi poznavanja področij delovanja bodo usposobljeni za načrtovanja, organiziranje, vodenje in kontroliranje organizacije kot celote, njenih posameznih delov in njenih funkcij.

Vpisni pogoji

  • Končan visokošolski strokovni program s področji, ovrednotenih s 180 ETCS: ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, turizma, družboslovja in pravnih ved, ali
  • končan študijski program prve stopnje drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS in opravljena dodatna obveznost v obsegu 15 ECTS iz predmetov dodiplomskega študija: ekonomika poslovnih sistemov (7 ECTS) in osnove študija turizma (8 ECTS) - opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.490€

Podatki o vpisu

Turizem (Murska Sobota) (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane