SVZ Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Poslovne vede B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti z označbo področja 'poslovne vede'
Kraj izvajanja: Celje

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Doktorski program Poslovne vede pomeni vsebinsko nadaljevanje bolonjskih podiplomskih študijev in predstavlja zaključen tretjestopenjski program, ki naj bi ga vpisovali študenti po končanem drugostopenjskem študiju na Fakulteti za komercialne in poslovne vede, ali z drugih ustreznih fakultet. Navezuje se na drugostopenjske programe in skupaj s predhodnimi programi predstavlja zaokrožen osemletni študij, ki vodi do naslova doktor znanosti.

Temeljni cilj doktorskega študija je izobraziti splošno razgledane znanstvenike, ki bodo imeli poglobljen vpogled v znanost, ki bodo znali oceniti pomen znanosti za blaginjo države oziroma družbe kot celote in njenih subjektov ter umestiti poslovne znanosti v okvir znanosti na sploh. Znanje, ki ga bodo pridobili, bo na eni strani, pomenilo možnost vpogleda v širši razvoj znanosti, razumevanje pomena raziskovanja družbenih in gospodarskih pojavov, omogočilo razviti sposobnost kritičnega razmišljanja o teoretičnih rešitvah in njihovi aplikaciji v prakso in razvijanje novega znanja, na drugi strani pa možnost analize vpliva aktivnosti v konkretnem podjetju na gospodarski položaj družbe kot celote. Cilj programa je študentom omogočiti spoznati najprej, kaj pravzaprav je teorija znanosti, zakaj je v družbi, ki se želi razvijati, pomembna njena prisotnost ter pomen makroekonomskih teorij, njihovo zgodovino, dejavnike, ki so nanje vplivali, in njihov vpliv na obnašanje organizacij v posameznih obdobjih in okoljih. Poseben poudarek bo dan novejšim makroekonomskih teorijam, ki so se razvile v razmerah globalnega poslovanja organizacij.

Glede na to, da si znanosti ne moremo zamisliti brez ustreznih analitskih in statističnih orodij, je cilj doktorskega študija dati študentom tudi splošna analitska znanja in znanja s področja statistične analize za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela in za potrebe priprave doktorske disertacije.

Vpisni pogoji

 • Končan magistrski študij na FKPV ali
 • končan študij za znanstveni magisterij na kateri od ekonomskih ali poslovnih visokošolski instituciji v Sloveniji ali v tujini (npr. ekonomska fakulteta, fakulteta za management, ekonomsko poslovna fakulteta, visoka šola za upravljanje in poslovanje itd.) - seznam visokošolskih institucij, s katerih se kandidati lahko neposredno vpišejo na doktorski študij FKPV, določi vsako leto Senat fakultete - tem kandidatom se ob vpisu prizna 60 KT (organizirano delo), ali
 • končan znanstveni magisterij na kateri drugi (neekonomski ali neposlovni) fakulteti v Sloveniji ali v tujini - tem kandidatom se ob vpisu prizna 30 KT opravljenih obveznosti, ali
 • končan študij specializacije po predhodno opravljenem univerzitetnem študiju na kateri od ekonomskih ali poslovnih visokošolski instituciji v Sloveniji ali v tujini - tem kandidatom se ob vpisu prizna 45 KT opravljenih obveznosti, ali
 • končan študij specializacije po predhodnem končanem univerzitetnem študiju na kateri drugi (neekonomski ali neposlovni) fakulteti v Sloveniji ali v tujini - tem kandidatom se ob vpisu prizna 20 KT opravljenih obveznosti, ali
 • končan magistrski študij (bolonjski model) na kateri od ekonomskih ali poslovnih visokošolski instituciji v Sloveniji ali v tujini, ali
 • končan magistrski študij (bolonjski model) na kateri drugi fakulteti ali visoki šoli (neekonomski ali neposlovni), če je program vseboval ekonomske in poslovne vsebine v obsegu vsaj 45 KT, morebitni manjkajoči del kandidatu kot diferencialne izpite določi Komisija za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij na osnovi pregleda dokumentacije in razgovora s kandidatom, ali
 • končan univerzitetni študijski program na kateri od ekonomskih ali poslovnih fakultet v Sloveniji ali v tujini ovrednoten z najmanj 240 KT in na sprejemnem razgovoru prikazana primernost za znanstvenoraziskovalno delo, ali
 • končan univerzitetni študij na kateri drugi (neekonomski ali neposlovni) fakulteti v Sloveniji ali v tujini, ovrednoten z najmanj 240 KT in na sprejemnem razgovoru prikazana primernost za znanstvenoraziskovalno delo - takim kandidatom komisija za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij določi diferencialne izpite iz ekonomskih predmetov v obsegu 60 KT, ali
 • zaključen študijski program (bolonjski model) za specializacijo na kateri od ekonomskih in poslovnih fakultet v Sloveniji ali v tujini in pred tem končan visokošolski strokovni program - tem kandidatom določi komisija za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij še diferencialne obveznosti glede na že opravljeni program, največ v obsegu 30 KT, ali
 • zaključen študijski program za specializacijo (bolonjski model) na kateri od drugih fakultet v Sloveniji ali v tujini in pred tem končan visokošolski strokovni program - tem kandidatom določi komisija za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij na osnovi pregleda dokumentacije in razgovora s kandidatom še diferencialne obveznosti, največ v obsegu 60 KT, ali
 • končan študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.950€

Študijske smeri

 • Komerciala
 • Poslovna informatika
 • Turizem

Podatki o vpisu

Poslovne vede (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 / /
2023/24 1 15 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane